Dalyvavimas projekte ,,SOCIFACTION: socialinis verslas įvairovei ir dalyvavimui“

Straipsnio data 2018-04-01

Projektai

Gimnazija dalyvauja projekte ,,SOCIFACTION: socialinis verslas įvairovei ir dalyvavimui“. Ši programa yra bendras NVO „Avilys“, VšĮ „Geri norai LT“ ir Britų tarybos projektas, įgyvendinamas bendradarbiaujant su Ugdymo plėtotės centru. Projektą finansuoja Britų taryba. Projekto vykdymo laikas – 2017 m. rugsėjo mėn. – 2018 m. kovo mėn. Projekto tikslas – kurti palankią aplinką socialinio verslo sklaidai ir įsitvirtinimui regionuose, didinant koncepcijos žinomumą visuomenėje ir integruojant socialinio verslo mokymą į formaliojo švietimo sistemą.

Projekto metu IG ir IIIG klasių mokiniai susipažino su socialinio verslo ypatumais ir pavyzdžiais, analizavo savo artimąją aplinką, bendradarbiaudami tarpusavyje kūrė projektus ir pristatė juos. Dalyvaudami projekte mokiniai patobulino dalykines ir bendrąsias kompetencijas.

Etikos mokytoja metodininkė Zita Prelgauskienė