ISTORIJA

Jei važiuosite iš Vilniaus miesto Lydos plentu, aštuonioliktame kilometre pasukite į kairę. Pateksite į plačią gatvę, kurios pakraščiai apsodinti gražiomis liepomis. Nuo to ir kilo gatvės pavadinimas – Liepų gatvė. 600 m. nuo Lydos plento, Liepų gatvėje, yra Marijampolio vidurinė mokykla.

Ilgas ir sunkus kelias teko lietuviškam žodžiui Marijampolio krašte. Dar 1905 m. spaudoje pasirodė vietinių ir atsikėlusių gyventojų lietuvių nusiskundimai, jog  yra mokslo trokštančių vaikų, tačiau nėra kam jų mokinti. Mokytojui buvo žadama mokėti atlygį pinigais, surasti gyvenamąją vietą, pasirūpinti maistu. Yra žinoma, kad nuo 1907 m. čia vaikus mokė daraktoriai (Ona Skairytė, Katrė Narkūnaitė, Jonas Mileris ir kt.), kurie rinkdavosi tai vieno, tai kito ūkininko troboje.

Apie 1921 m. ėmė veikti „Ryto“ draugijos mokykla, tačiau po dešimtmečio ji buvo uždaryta. Tikriausiai ir vėliau vyko mokymas lietuvių kalba, tačiau patvirtintų duomenų nėra.

1951 m. pradėjo veikti Marijampolio pradinė mokykla, kuriai vadovavo Vilius Semaška. Mokinių vis daugėjo, taigi jau po poros metų pradinė peraugo į septynmetę.

sen_mok

1957 m. jai buvo suteiktas vidurinės mokyklos statusas. Kaip tik tuo metu (apie 1957-1958 m.) į mokyklą atvyko daug mokinių iš lietuvių šeimų, gyvenusių Baltarusijos teritorijoje- nuo Gervėčių, Pelesos ir kitų kraštų.

Marijampolio mokykla – pirmoji lietuviška vidurinė mokykla Pietryčių Lietuvoje, įkurta 1957 m. rugsėjo 1 dieną. Mokykla čia veikė iki 1972 metų.

mok_priekis2

Naujoji Marijampolio vidurinė mokykla, atidaryta 1972 m. sausio 28 dieną. 2002-06-15 mokykla šventė 45 metų jubiliejų. 2009 m. išleido 50-ąją laidą.

2013 m. spalio 4 d. mokyklai iškilmingai suteiktas Lietuvos švietimo reformos pradininkės, habilituotos socialinių mokslų daktarės, edukologės Meilės Lukšienės vardas. Mokykla pavadinta Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės vidurine mokykla.

Akreditavus mokyklos vidurinio ugdymo programą, nuo 2014 m. vasario 14 d. Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės vidurinė mokykla tapo Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija.

GIMNAZIJOS DIREKTORIAI

Vilius Semaška, geografijos mokytojas
(1957–1961 m.)
Algimantas Masaitis, matematikos mokytojas
(1961–2003 m.)
Vytautas Steponavičius, geografijos mokytojas
(2004-2007 m.)
Jūratė Šidlauskienė, pradinio ugdymo mokytoja,
nuo 2007 m.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI

Laima Viščiulytė, geografijos mokytoja
Mokymo dalies vedėja
(1957-1959)
Ona Truncienė,
lietuvių k. mokytoja
Direktoriaus pavaduotoja mokymo ir auklėjimo klausimais
(1959-1976)
Gertrūda Pajarskienė, lietuvių k. mokytoja
Užklasinio darbo organizatorė (1967-1971)
Direktoriaus pavaduotoja mokymo ir auklėjimo klausimais (1976-1987)
Danutė Karvelienė,  pradinių klasių mokytoja
Užklasinio darbo organizatorė (1971-1991)
tatjana asta
Vytautas Steponavičius, geografijos ir kūno kultūros mokytojas
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1987-2000)
Nerija Moskalionienė, istorijos mokytoja
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (2000-2009)
Tatjana Paškel,
chemijos ir technologijų mokytoja
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui nuo (2010-2018)
Asta Andrikonienė,
pradinio ugdymo mokytoja
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui nuo 2010 m.
no-foto2
Jūratė Taučiuvienė,
biologijos mokytoja
L.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui nuo 2018 m.