Projektas „Epochų kaita“

Straipsnio data 2001-09-01

„Epochų kaita“

Literatūrinis-muzikinis projektas Epochų kaita – integralaus meninio moksleivių ugdymo dalis. Tai ilgalaikis projektas, pradėtas vykdyti 2001-2002 m.m.
Antikos epochos idealai ir ypatumai atsispindėjo Sofoklio tragedijoje „Antigonė“ (2002-2003 m.m.)
Rūstūs viduramžiai atskleisti (2003-2004 m.m.) per Juozo Grušo tragediją „Herkus Mantas“, kuris 2004 m. Vilniaus apskrities dramos būrelių apžiūroje užėmė II vietą.
2004-2005 m.m. skirti Renesansui. Juozo Grušo „Barbora Radvilaitė“, poetiškas kūrinys apie istorinių asmenybių tragišką meilę, atskleidė žmogaus jausmų grožį ir prieštaringumą, akcentavo humanizmo idėjų kilnumą. Rajono dramos studijų apžiūroje J. Grušo ,,Barbora Radvilaitė“ užėmė I vietą.
2005-2006 m.m. Renesansą keičia Barokas. Būties laikinumą ir tuštybę, bet kartu ir džiaugsmą, subtilų rafinuotumą išreiškia P. Calderono ,,Dama vaiduoklė“.
2006-2007 m.m. skirti Barokui. Todėl šiais mokslo metais buvo siekiama atskleisti Baroko epochos rafinuotą meno stilių komedijoje  „Tartiufas“.
2007-2008 m.m. skirti Realizmui. Keturakio komedija Amerika pirtyje.
2008-2009 m.m. skirti Antikai.
2009-2010 m.m. skirti viduramžiams.
2010-2011 m.m. skirti Lietuvos tarpukario laikotarpiui.
2001-2012 m.m. buvo suvaidinti spektakliai: