Keturakio „Amerika pirtyje“

Straipsnio data 2008-03-31

„Epochų kaita“

Literatūrinis – muzikinis Projektas  „Epochų kaita“ – Realizmas
1899 m. rugpjūčio 20 d. Palangoje pirmą kartą viešai buvo suvaidintas lietuviškas spektaklis — Antano Vilkutaičio-Keturakio „Amerika pirtyje”.
Komedijai medžiagą autorius ima iš realios savo meto tikrovės. Vaizduodamas herojų juokingąsias puses, jų nesumenkina, nestato į kokias nors išgalvotas, negyvenimiškas situacijas. Jis stengiasi sukurti tipiškus charakterius tipiškose aplinkybėse.
Keturakio komedijos siužeto pagrindą sudaro gana būdingas kasdieninės buities nuotykis.,,Svieto perėjūnas“, kaimo siuvėjas Vincas sugundo pasiturintį, bet labai „taupų“ ūkininką Antaną nusigyvenusiam kaimynui paskolinti porą tūkstančių rublių, bet už tai gauti į žmonas jo dukterį Agotą su dideliu kraičiu. Sandoris iškilmingai patvirtinamas karčemoje. Vincas suvedžioja dideliu protu nepasižyminčią Agotėlę, įkalba ją iš tėvo pavogti pasiskolintus pinigus ir kartu bėgti į Ameriką. Gavęs tūkstančius Vincas Agotą uždaro pirtyje, o pats nurūksta jam vienam žinomais keliais.
Po spektaklio premjeros Gabrielė Petkevičaitė-Bitė rašė: ,,Buvo tai tikrąja to žodžio prasme tautos šventė, ir tai tautos, kuri džiaugėsi išlikusi gyva ir drauge su džiaugsmu pakėlė didelį protestą prieš ją varžančius pančius(…) Ir kėlėme uždangą sunervinti, lydimi jausmų, kad čia, po mūsų kojomis, ne paprasta scena vaidinimui ir kad mūsų vaidilos ne paprasti scenos artistai, tik tikri kovotojai, užsispyrę iš kovos lauko nepasitraukti”.
Antano Keturakio komedija „Amerika pirtyje“ yra reikšminga kaip vienas iš pirmųjų realistinių lietuvių dramaturgijos veikalų.

Veikėjai (10-11 kl. mokiniai):
Agota
– Aneta Pliavgo
Vincas– Tomas Laurinavičius
Antanas – Erikas Ivanovas
Bekampienė – Vitalija Šostak
Bekampis – Raimondas Miniauskas
Piršlys – Vitalij Narkunas
Faibčikas – Sergej Gaiduk
Piemenukas – Roland Chont
Groja – Robert Ugrevič
Dainuoja: Katerina Špiliauskaitė, Česlava Radikovskaja
Pranešėja Jolanta Latkauskaitė

Projekto vykdytojai:
Re
žisierė – Gražina Boguslauskienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
Scenografė – Nerija Moskalionienė, istorijos mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Asistentė – Edita Kazakevičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja
Dekoratorė – Tatjana Paškel, technologijų vyresnioji mokytoja
Maketuotoja– Regina Garpuškinienė, informatikos vyresnioji mokytoja