Šimtadienis „HEROICA arba Prometėjo pasmerkimas“

Straipsnio data 2009-02-06

„Epochų kaita“ Šimtadienis

2009 m. vasario 6 dieną mokyklos aktų salėje vyko L (50) laidos abiturientų Šimtadienio šventė. Dvyliktokai suvaidino lietuvių kalbos mokytojos Gražinos Boguslauskienės režisuotą vaidinimą  – Senovės Graikijos ugnies pagrobimo mito interpretaciją pagal Just. Marinkevičiaus „HEROICA arba Prometėjo pasmerkimas“.
Abiturientai įteikė vienuoliktokams, prisiekusiems gerbti dvyliktokus, Testamentą.
Vienuoliktokai  pasveikino dvyliktokus ir  įteikė 100 dienų kalendorių su gražiausiais palinkėjimais. Vėliau jie paruošė šventinį stalą ir linksmino vyresniuosius, persirengę kareivių drabužiais. Dvyliktokų veidai atrodė išties švytintys, besiklausant kareiviškų dainų ir atliekant linksmas užduotis, pavyzdžiui, atkartoti šokio judesius, užrištomis akimis piešti katiną. Į programą buvo įtraukti ir mokytojai, kurie taip pat turėjo dalyvauti šventėje. Po šventės dvylitokai, nuoširdžiai padėkoję už gerai praleistą laiką, išvyko…
„HEROICA arba Prometėjo pasmerkimas“ 2008-2009 m. m.)
50 – oji abiturientų laida iškiliausiai datai – Lietuvos vardo tūkstantmečio jubiliejiniams metams pristato vienos seniausių pasaulio kultūrų – Senovės Graikijos ugnies pagrobimo mito interpretaciją. Poetiškoji antikos didvyrių legenda traukė visų epochų kūrėjų dėmesį, herojiško poelgio didybė nepaliovė jaudinusi žmogų. Justino Marcinkevičiaus “Heroika arba Prometėjo pasmerkimas” postmodernistinis mito perteikimas.
Pirmoje dramos dalyje ugnies pagrobėjo versija tartum apverčiama aukštyn kojomis. Kuriami satyriniai dievų paveikslai. Prometėjas čia ne dievas, o paprasčiausias kalnų piemuo, stojąs į kovą su žemiška valdžia. Ugnis čia materialinė vertybė, gerovės ir išnaudojimo forma.
Bet palaipsniui ima tilti grotesko gaidos, sceną užvaldo vienas Prometėjas. Per nusivylimus, vidinę kovą ir skausmą ieškodamas atramos savyje ir aplinkoje pasiekia žmogiškąją pilnatvę. Mergelė Ijo pasidalindama Prometėjo kančiomis pažadina galingą gėrio pojūtį.
Finale herojus stovi prirakintas prie uolos, supratęs, kad jo atrasta ugnis yra ne kas kita, o amžinas gėrio siekimas, minties ir jausmų laisvė. Justino Marcinkevičiaus Prometėjas išauga į dvasios milžiną.

Veikėjai (12 kl. mokiniai):
Prometėjas
 (kalnų piemuo) – Erikas Ivanovas
Japetas (jo tėvas)– Tadeuš Urinovič
Dzeusas (stambus vergvaldys) – Tomas Laurinavičius
Hera (jo žmona) – Vitalija Šostak
Okeanas (senas žvejas) – Sergej Gaiduk
Okeanidės (jo dukros) – Leokadija Radikovskaja, Božena Skaržinskaja, Katerina Špiliauskaitė
Hefaistas (kalvis) – Roland Chont
Ijo – Aneta Pliavgo
Tamsa ir Baimė (teisėjai su kaukėmis): Renata Jurcevič, Jolanta Volodkevič
Žynys – Raimondas Miniauskas
Žemdirbys – Vitalij Narkunas
Moteriškė – Jolanta Latkauskaitė
Vergas – Roland Chont
Pranešėjai:  Jolanta Latkauskaitė, Vitalij Narkunas
Garso ir vaizdo technikas – Raimund Matuiza

Projekto vykdytojai:
Režisierė – Gražina Boguslauskienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
12 klasės auklėtoja – Regina Garpuškinienė, informatikos vyresnioji mokytoja
Scenografija – Nerija Moskalionienė, istorijos mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Dekoracijoskostiumai – Tatjana Paškel, technologijų ir chemijos vyresnioji mokytoja