VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos administracijos informacija

Publikavimo data: 2021-08-02.    Peržiūrų skaičius: 7

sveikata

Rekomenduojame nelaukti rudens ir jau vasarą pasirūpinti vaikų sveikatos patikrinimu bei pažymomis į darželį/mokyklą Profilaktiškai tikrintis sveikatą ir apsilankyti pas savo šeimos gydytoją bei gydytoją odontologą privaloma visiems darželius ir mokyklas lankantiems vaikams bei pilnamečiams mokiniams, ugdomiems pagal bendrojo ugdymo programas. Profilaktinio sveikatos patikrinimo metu išsiaiškinami ir koreguojami rizikos sveikatai veiksniai, nustatoma, ar vaiko sveikata atitinka jo augimo ir brendimo pagal Skaityti toliau…

Gimnazijos gyvenimas


Pratęsiamas prašymų priėmimo ir vaikų priskyrimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ateinantiems mokslo metams terminas

Publikavimo data: 2021-05-28.    Peržiūrų skaičius: 96

kuprine

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos prašymu š. m. gegužės 28 d. vykusiame tarybos posedyje Taryba patvirtino sprendimo projektą dėl laikino Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d.  sprendimu Nr.  T3-38  patvirtinto centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarka) pakeitimo. Skaityti toliau…

Gimnazijos gyvenimas


Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Publikavimo data: 2020-09-01.    Peržiūrų skaičius: 1681

image description

(Projekto kodas Nr. 09.1.3 – CPVA_V_704-02-0001). Projekto vykdymo trukmė –  2017–2020 m. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant mokymo(si) aplinką. Projekto vykdymo metu gimnazija (mokykla) aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių bei kompiuterine įranga, reikalinga ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu. Projektą remia Europos regioninės plėtros fondas.

Gimnazijos gyvenimas


Projektas „Susitikimai su knyga“

Publikavimo data: 2021-05-31.    Peržiūrų skaičius: 89

paveikslelis1

Ketvirtasis susitikimas vyko gegužės 31d., jo metu skaitėme Evelinos Daciutės sukurtą  ir Aušros Kiudulaitės iliustruotą istoriją „Laimė yra lapė“. Ši knyga apie tai, kas svarbu kiekvienam – apie draugystę, praradimo liūdesį ir atradimo džiaugsmą, dosnumą. 2017 m. ši knyga buvo išrinkta Metų knyga vaikams. Knyga yra pelniusi apdovanojimus tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Pagal knygą pastatytas spektaklis „Laimė yra lapė“. Skaityti toliau…

Gimnazijos gyvenimas


Atsisveikinimo su priešmokyklinio ugdymo grupe šventė

Publikavimo data: 2021-05-28.    Peržiūrų skaičius: 172

2

  Sudie, priešmokykline! Žaidėm šokom ir dainavom, Pasakų čia klausėm. O dabar jau dideli Mes tolyn keliausim. Jau išeiname visi, Vasarėlė šaukia… Gražią, saulėtą gegužės 28 dieną Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos priešmokyklinukai ,,Pelėdžiukai“ atsisveikino su priešmokyklinio ugdymo grupe. Tai pati spalvingiausia, daugiausiai emocijų suteikusi atsisveikinimo  šventė. Busimieji pirmokėliai ieškojo lobio, žaidė žaidimus, šoko, buvo apdovanoti diplomais ir medaliais. Vėliau jų Skaityti toliau…

Išleistuvės


Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus rajone“

Publikavimo data: 2021-05-27.    Peržiūrų skaičius: 99

5

Sveikata apie 50 proc. priklauso nuo žmogaus gyvensenos, todėl ankstyvas sveikatos ugdymas ir sveikos gyvensenos mokymas turi didelę reikšmę vaiko ateičiai. Mūsų gimnazijos 8 ir IG klasių mokiniai dalyvavo projekte, kurio metu klausėsi paskaitų sveikos gyvensenos, sveikų įpročių, pirmosios pagalbos temomis. Projekto metu mokiniai pagilino žinias sveikos gyvensenos bei lyčių lygybės ir asmenų nediskriminavimo, priklausomybių rizikos klausimais, prisiminė kaip tinkamai Skaityti toliau…

Gimnazijos gyvenimas