PROJEKTAI

Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija vykdo gausybę įvairių projektų. Jų paskirtis ne tik lavinti vaikų gebėjimą dirbti kartu, bet ir plėsti mokinių komunikacines kompetencijas, pilietinę savimonę. Ši veikla padeda formuoti ir geriau suvokti demokratines ir kultūrines tautos vertybes. Projektų metu vyksta mokyklos gerosios patirties sklaida, o taip pat garsinamas mokyklos ir kaimo vardas šalyje ir už jos ribų.

VYKDOMI PROJEKTAI