Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Straipsnio data 2020-09-01

Gimnazijos gyvenimas

image description

(Projekto kodas Nr. 09.1.3 – CPVA_V_704-02-0001).

Projekto vykdymo trukmė –  2017–2020 m.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant mokymo(si) aplinką.

Projekto vykdymo metu gimnazija (mokykla) aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių bei kompiuterine įranga, reikalinga ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu.

Projektą remia Europos regioninės plėtros fondas.