Bibliotekininkė Daiva Rodevičienė
el. paštas daiva.rodeviciene@gmail.com, tel. (8 5) 246 0874
 daiva-rVIZIJA
Mokyklos biblioteka švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia technine ir informacine baze, žmogiškaisiais resursais ir geru psichologiniu mikroklimatu.

Bibliotekos tikslas – tenkinti mokinių ir mokytojų informacinius ir kultūrinius poreikius, skatinti mokinių žinių raidą, sudarant sąlygas viso gyvenimo mokymuisi bei asmenybės saviraiškai.
Bibliotekoje mokiniai gali gauti knygas ar kitus spaudinius, jais laikinai naudotis namuose ar skaitykloje.
Bibliotekoje mokiniai laisvu nuo pamokų metu gali dirbti, skaityti knygas, ieškoti reikalingos informacijos enciklopedijose bei pasinaudoti internetu.

Bibliotekoje esantis leidinių fondas:

 • Informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai kt.);
 • Programinė literatūra (grožinė ir kt.);
 • Vaikų literatūra;
 • Mokslo populiarinimo literatūra;
 • Audio, CD ir skaitmeninės mokomosios programos;
 • Periodiniai leidiniai.

 TECHNINĖS IR INFORMACINĖS KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS :

 • 6 kompiuteriai;
 • 1 spausdintuvas;
 • 1 skaitytuvas (skeneris);
 • Internetas;
 • Laminavimo aparatas;
 • Magnetinė lenta;
 • Grotuvas.
8-plakatukas-po-nuotraukom-naujom-1024x738

Skaitytojai gali:

 • Naudotis knygomis, vadovėliais, informaciniais leidiniais, kompiuterinėmis mokomosiomis priemonėmis ir kitais turimais dokumentais.
 • Nemokamai naudotis internetu.
 • Dirbti ir mokytis dirbti kompiuteriu.
 • Naudotis spausdintuvu ir skeneriu.
 • Bibliotekoje skaitytojai gali pasidaryti dokumentų kopijas.
 • Konsultuotis dirbant kompiuteriu ar kita skaitykloje esančia technika.
 • Gauti informaciją apie profesinį ugdymą.
 • Konsultuotis ieškant informacijos šaltinių.
 • Gauti informaciją įvairiais klausimais žodžiu, raštu, elektroniniu paštu.
Bibliotekos taisyklės  Adobe_PDF_Icon
Mokyklos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis, jų komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarka Adobe_PDF_Icon

Privaloma ir rekomenduojama literatūra:
1-4 klasėms Adobe_PDF_Icon
5-6 klasėms Adobe_PDF_Icon
7-8 klasėms Adobe_PDF_Icon
1-II G klasėms  Adobe_PDF_Icon
III-IV G klasėms Adobe_PDF_Icon

VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS

2020 metais įsigytų vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašas – Adobe_PDF_Icon

2019 metais įsigytų vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašas – Adobe_PDF_Icon

______________

NUORODOS

 Literatūros kūriniai
Literatūros kūriniai 5-8 klasėms –  https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt
Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11-12 kl. – http://www.upc.smm.lt/naujienos/chrestomatija
Lietuvių literatūros ir istorijos šaltiniai – http://šaltiniai.info
Klasikinės lietuvių literatūros antologija – http://antologija.lt
Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija – http://www.tekstai.lt
Skaitymo metai – www.skaitymometai.lt

Bibliotekos ir bibliotekų katalogai
Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema –  www.libis.lt
Virtuali kultūros paveldo sistema –   https://www.epaveldas.lt
Interaktyvi biblioteka –  https://www.ibiblioteka.lt
Vilniaus universiteto bibliotekos katalogas –  https://lanka.vu.lt
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos katalogai –  www.mab.lt/lt/katalogai
Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka – www.lvb.lt
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka – www.lnb.lt
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka – www.amb.lt

Švietimas
Vaikų linija. Be patyčių – www.bepatyciu.lt
Nacionalinis egzaminų centras – www.nec.lt ; www.egzaminai.lt
Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema – www.aikos.smm.lt
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazė – https://www.emokykla.lt/bendrasis/vadoveliai
Švietimo portalas emokykla – www.emokykla.lt
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – www.smm.lt
Nacionalinė švietimo agentūra – www.nsa.smm.lt
Vilniaus rajono savivaldybė – www.vrsa.lt

Paskutinį mėnesio penktadienį – sanitarinė diena. Lankytojai neaptarnaujami.