Naujametinis karnavalas – 2009

Straipsnio data 2009-12-29

Naujametinis karnavalas

Šiandien mūsų visuomenė ir mokykla labai keičiasi, ieškoma naujų kelių įgyvendinti vis spartėjančiai švietimo reformai, kurios pagrindinis tikslas – savarankiška, jau mokykloje save kūrybiškai išskleidžianti asmenybė.

Siekiant šio tikslo, mūsų mokykloje vis intensyviau pereinama prie netradicinių mokinių ugdymo formų. Gruodžio 29 dieną nuo 12 val. iki 16 val. vyko pradinių klasių Naujametinis karnavalas.

12 val. kiekvienoje klasėje vyko Kalėdiniai vaidinimai tėveliams ir mokyklos svečiams. Visos klasės, besiruošdamos spektakliams klasėse, dirbo grupėmis. Komandų veikla buvo grindžiama visų jos narių bendravimu ir bendradarbiavimu. Čia visi siekė bendro tikslo, kiekvienas buvo atsakingas už konkretų darbą, sprendė bendras problemas.

Po spektaklių tiek mokytojai, tiek mokiniai, tiek tėveliai džiaugėsi puikiais darbo rezultatais: visi patyrė begalę teigiamų emocijų. Daugelis iš mūsų , patyrę darbo sėkmės džiaugsmą, įgijo didesnį pasitikėjimą savo jėgomis, visi pasijuto pilnaverčiais mokyklos bendruomenės nariais, atsakingais ne tik už save, bet ir už kitus žmones. Ypatingai džiaugėmės tais mokiniais, kurių mokymosi motyvacija buvo visiškai žema, o po spektaklių ženkliai padidėjo, atsirado noras kurti, ieškoti ir atrasti, jie suprato, kad įgytas žinias galima panaudoti praktinėje veikloje.
1 klasės mokinius ruošė – Jelena Ankudovičienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
2 klasės mokinius ruošė – Salvija Karčiauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
3 klasės mokinius ruošė – Janina Nastaravičienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
4 klasės mokinius ruošė – Asta Andrikonienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Praėjus karnavalo šurmuliui, siūlome pasigrožėti akimirkomis iš ketvirtos klasės spektaklio, akimirkomis iš susitikimo su Drakoniuko teatro artistais bei Kalėdų seneliu.

L.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Andrikonienė