Teorinis – praktinis seminaras „Grindų riedulio pradžiamokslis mokykloje“

Straipsnio data 2015-03-27

Sportas

2015 m.  kovo 27 dieną Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoje įvyko teorinis- praktinis seminaras „Grindų riedulio pradžiamokslis mokykloje“. Seminaro tikslas- išsamiai supažindinti dalyvius su grindų riedulio sporto šaka, jo tikslais, taikymo sritimis, principais ir galimybėmis. Teorinį- praktinį seminarą vedė Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos kūno kultūros vyresnysis mokytojas Saulius Barevičius.
Į vienos dienos teorinį- praktinį seminarą susirinko gausus dalyvių būrys.
Teorinio – praktinio seminaro „Grindų riedulio pradžiamokslis mokykloje‘‘ teorinę dalį sudarė: „Grindų riedulio istorija‘‘, „Lietuvos grindų riedulio istorija‘‘, „Grindų riedulio taisyklės‘‘, „Grindų riedulys Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoje‘‘, praktinę dalį sudarė: „Kompleksinis kamuoliuko perdavimas, varymas ir smūgiavimas‘‘, remiantis mokytojo nurodymais, naudojantis grindų riedulio inventoriumi, atliekant praktines užduotis, kurias galėjo išbandyti ir mokyme dalyvavę specialistai.
Seminaro metu dalyviai noriai ir aktyviai dalyvavo mokytojo inicijuotose diskusijose. Atlikdami parengtas užduotis specialistai ne tik įgijo vertingų teorinių žinių, bet išgirdo ir pamatė įdomių pavyzdžių apie grindų riedulį.
Teorinio- praktinio seminaro pabaigoje mokymų dalyviai džiaugėsi sudaryta galimybe dalyvauti ir įgyti naujų žinių bei dėkojo seminaro organizatoriui už šiltą priėmimą, linkėjo stiprybės, kantrybės ir nepritrūkti naujų idėjų.
Džiaugiamės produktyviais mokymais, kurie specialistams leido įgyti naujų žinių bei pasidalinti gerąja patirtimi.

Saulius Barevičius, kūno kultūros vyresnysis mokytojas