Šimtadienis „Meilė, džiazas ir velnias“

Straipsnio data 2013-02-22

„Epochų kaita“ Šimtadienis

Projekto „Epochų kaita“pagrindinę mintį abiturientai atskleidė per visais laikais visus jaudinančią temą – meilę. Spektaklis „Meilė – ne pastumdėlė likimo“ jungė trijų kūrinių: Euripido tragedijos „Medėja“, Vinco Krėvės dramos „Skirgaila“, Juozo Grušo tragikomedijos „Meilė, džiazas ir velnias“ motyvus meilės tema.

Jasono ir Medėjos dialogas (Euripidas „Medėja“) atspindėjo amžinus visuotinus, visuotinus prieštaravimus tarp vyro ir moters, parodė, kad žmogus mažai tesikeitė nuo antikos laikų. Išliko toks pats požiūris į meilę, išdavystę, savanaudiškumą, netgi šeimą (Ką padariau? Vedžiau ir pamečiau tave? Medėja). Kilnią, pasiaukojančią meilę atskleidė V. Krėvės kūrinio ištrauka. Meilės galia taurinanti, ji gali išgydyti kiekvieną sielą – teigiama dramoje.

Tragikomedijos pasaulis kitoks. Tragikomedija atvirai kalba apie žmogų, kuris sąmoningai daro piktybes, apie žmoguje glūdintį griovimo ir naikinimo instinktą. Trys sužvėrėję jaunuoliai sunaikinę meilę, sunaikina gėrį savyje.

Skyrėsi ir šių kūrinių sceninė interpretacija. Didingą antikos pasaulį keitė romantiški, riteriški viduramžiai. Puošni veikėjų apranga teikė estetinį pasigėrėjimą.

Šiuolaikiškumas išryškintas kuriant dinamiškas scenas. Čia daug ekspresijos, judesio, šviesos efektų. Šviesų, šešėlių žaismas kėlė įtampą, žadino baugią nuojautą – įvyks kažkas baisaus.

Visas tris dalis jungė arlekinų, žaidžiančių muilo burbulais, apmąstymai, komentarai apie gyvenimo sudėtingumą, iliuziškumą.

54-oji abiturientų laida įtikinamai įrodė, kad geba tęsti mokyklos tradicijas – per šimtadienį pristatyti brandžią kūrybą.

Vaidino:
Euripidas ,,Medėja“

Medėja – Donata Mackelaitė
Jasonas – Tomas Kamarauskas

Vincas Krėvė ,,Skirgaila“

Ona Duonutė – Dorota Butko
Keleris – Edgar Moroz

 J. Grušas ,,Meilė, džiazas ir velnias“

Beatričė – Beata Kovalevska
Zina – Renata Zinkevič
Mokyklos pavaduotoja – Beata Stefanovič
Julius – Lešek Vasiljev
Juliaus tėvas – Dariuš Ščensnovič
Lukas – Dariuš Puzyno
Andrius – Robert Matuiza
Kiti: Artur Kondratovič, Eglė Mackelaitė, Laura Aidukonytė

 Programą rengė:

Režisierė – Gražina Boguslauskienė,  lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
Režisierės padėjėjas, choreografas – Eimis Šeršniovas, šokių mokytojas
Scenografija, kostiumai – Tatjana Paškel, chemijos, technologijų  mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Dekoracijos – Violeta Goraninienė, dailės vyresnioji mokytoja
Muzika – Jelena Ankudovičienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
12 klasės auklėtoja – Zita Prelgauskienė, etikos vyresnioji mokytoja
11 klasės auklėtoja – Jūratė Taučiuvienė, biologijos vyresnioji mokytoja