Projektas ,,Mokykla mokyklai”

Straipsnio data 2019-02-06

„Mokykla mokyklai“

2019-01-30 prasidėjo ilgai brandintas projektas „Mokykla – mokyklai”, kurio iniciatorė mūsų gimnazija. Šis projektas – puiki galimybė kurti glaudesnius ryšius su kitomis Vilniaus rajono ir Vilniaus miesto mokyklomis, dalintis gerąja patirtimi, sudaryti sąlygas mokiniams įgyti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų pagrindus per dialogą ir tyrinėjantį ugdymą (-si).

Projektą pradėjo Vilniaus r. Meilės Lukšienės gimnazijos ir Rudaminos „Ryto“ gimnazijos aštuntokai. Dalis mūsų gimnazijos aštuntokų mokykliniu autobusu išvyko į Rudaminą, o mes sulaukėme 12 „Ryto“  gimnazijos mokinių. Visi buvo nusiteikę integruotai geografijos ir lietuvių kalbos ir literatūros pamokai „Pažink gimtąjį kraštą“, kurią organizavo geografijos mokytojas Gintaras Taučius ir lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Rita Sakalauskienė. Mokytojams buvo didžiulis iššūkis rasti kažką naujo, kad pamokoje naudojami metodai netaptų monotonija, kad mokiniams būtų priimtina, įdomu, kūrybiška.

Integruota pamoka prasidėjo linksmu „Susipažinkime“ žaidimu. Abiejų gimnazijų aštuntokai šmaikščiai prisistatė ir pasakė, ko tikisi iš šios bendros projektinės veiklos. Vėliau mokytojai Gintaras ir Rita supažindino su dienos veiklomis.

Visų pirma, aštuntokai geografijos mokytojo G.Taučiaus buvo supažindinti su mobiliąja programėle „iNaturalist“. Mokytojas ne tik pristatė šį Kalifornijos mokslų akademijoje sukurtą pasaulinį socialinį tinklą, bet ir pasidalino asmenine patirtimi: akcentavo tinklo privalumus, mokė, kaip tapti programos naudotojais, supažindino su svarbiausiomis taisyklėmis, aiškino, kokias nuotraukas ir informaciją galima skelbti, kaip naudotis sukauptais tyrimais. Po teorinės dalies sekė praktinė – mokiniai atsisiuntė programėlę „INaturalist“ į savo išmanųjį įrenginį, užsiregistravo internetiniame puslapyje, susikūrė savo asmenines paskyras.

Po trumpos pertraukėlės išsiruošėme į pamoką gamtoje – Tūkstantmečio parką, praktiškai naudojant programėlę „iNaturalist“. Parkas visus: tiek mokytojus, tiek mokinius, užbūrė savo grožiu. Tik ilgai grožėtis nebuvo kada, nes mokiniai bandė pažinti organizmus, fiksavo duomenis, turėjo nustatyti, kokie organizmai dažniausi, kokie reti tiriamoje vietovėje. Pakeisti erdvę, išeiti tyrinėti į gamtą, pasiteisino su kaupu. Grįžtant į gimnaziją, dar sustojome prie įžymiojo Velnio akmens. Mokytojas Gintaras Taučius papasakojo, kaip šis akmuo, spėjama, pasiekė Migūnų žemę. Grįžę į gimnaziją, apibendrino rezultatus, pasidalino įspūdžais.

Vėliau prasidėjo lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Funkciniai kalbos stiliai“, kurios metu reikėjo kūrybiškai panaudoti geografijos pamokoje įgytas žinias. Mokiniai pasiskirstė grupėmis. Mokytoja Rita Sakalauskienė trumpai pristatė funkcinius kalbos stilius, jų vartojimo sritis, turinį, funkcijas, būdingas stiliaus ypatybes, pateikė kiekvieno stiliaus pavyzdį, jį aptarė ir išanalizavo. Tada kiekviena grupė traukė užduotis. Aštuntokų grupės turėjo sukurti pasaką be galo, parengti reportažą iš įvykio vietos, sukurti dialogą, aprašyti moksliniu stiliumi kerpes. Mokiniai noriai bendravo ir bendradarbiavo, mokymą (-si) siejo su gyvenimiškąja patirtimi. Rezultatas – puikūs pristatymai! Ir vėl trumputė pertraukėlė, susipažinimas su gimnazijos erdvėmis.

Paskutinė pamoka linksmiausia, nes laukė protmūšis „Pasitikrink, ar žinai?“ Mokiniai vėl pasiskirstė grupėmis, nes norėjo pažinti geriau vieni kitus, taip artimiau susibičiuliauti. Pirmausia kiekviena komanda sugalvojo ir pristatė pavadinimą. Mokytoja Rita Sakalauskienė perskaitė protmūšio pirmąjį klausimą. Jaunimas surėmė savo žinias, atkakliai kovojo. Žaidimo metu dalyviams buvo pateikiami lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, geografijos ir kiti klausimai, kuriems atsakyti reikėjo pasitelkti kūrybiškumą, logiką bei komandinį darbą. Laikas neprailgo. Dalyvaudami protmūšyje aštuntokai ne tik išgirdo ir sužinojo naujų, įdomių faktų, bet ir išlaisvino savo kūrybiškumą.

Suplanuotos veiklos baigėsi. Mokiniai ir mokytojai apibendrino projektinę veiklą. Rudaminos  „Ryto“  gimnazijos aštuntokai džiaugėsi integruota veikla kitoje mokykloje, sugebėtais įveikti iššūkiais, įvertino mokymosi tyrinėjant, bendraujant ir bendradarbiaujant naudą. Mokytoja Rita Sakalauskienė ir mokytojas Gintaras Taučius suprato, kad tik analizuojant įgytą patirtį, galima naujai pažvelgti į perspektyvą. Projektas „Mokykla – mokyklai” pasiteisino.

                                                                                 Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Rita Sakalauskienė

                                                                                                           Geografijos mokytojas Gintaras Taučius