PIT – profesinio informavimo taškas.

PIT akreditavimas

2008 m. kovo 18 dieną Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centre  vyko Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos vykdomo projekto „Profesinio orientavimo sistemos sukūrimas ir diegimas“ profesinių informavimo taškų akreditavimo pažymėjimų įteikimo renginys, kurio metu ir Vilniaus rajono Marijampolio vidurinės mokyklos PIT buvo pripažintas akredituotu ir įteiktas akreditavimo pažymėjimas bei padovanotas leidinys „Profesijos vadovas 2008“.

2011-2012 mokslo metais mokykloje veikiantis PIT nutarė dar daugiau dėmesio skirti vyresniųjų klasių mokiniams ir suteikti jiems galimybę susipažinti su atskirų profesijų atstovų darbu. Taigi buvo įsitraukta į mobiliojo ryšio bendrovės „Omnitel“ ir banko „Swedbank“ inicijuoto ilgalaikio projekto „Kam to reikia“, kurio tikslas – skatinant profesinę savanorystę mokyklose, kelti mokinių motyvaciją mokytis, veiklą. Projektas „Kam to reikia?!“ padeda mokykloms susitikti su įvairių sričių profesionalais, dalintis žiniomis ir kartu kurti praktines pamokas mokiniams. Kartu su projekto dalyviais – valstybinių įstaigų ar privačių įmonių atstovais – buvo įvykdyti net 4 projektai.

Apie pirmąjį projektą – išvyką į įmonę „Omnitel“- labai lakoniškai rašo 12 klasės mokinys Edgar Kislovski, kuris kartu su bendraklase Laura Veršalovič kovo 9 dieną „šešėliavo“ šioje įmonėje: „Projekto metu gavau galimybę aplankyti projekte dalyvaujančius darbuotojus ir pamatyti jų darbo užkulisius. Dalyvavimas tokio tipo projekte leidžia pamatyti, kaip dirba išorinės ir vidinės komunikacijos specialistai, renginių vadovai ir iniciatoriai.

Man šis projektas suteikė motyvacijos mokytis ir neįkainojamos patirties, kurią žadu plėtoti ir sieti su tolesnėmis studijomis“.

Antrasis projektas buvo vykdomas tarpininkaujant Lietuvos Policijos departamento prie VRM atstovui Ramūnui Matoniui. Projekto veikla – gegužės 2 d. įvykdyta ekskursija į Kinologijos centrą, kur 10-11 klasių mokiniai buvo supažindinami su kinologo specialybe. Apie šią ekskursiją rašo 10 klasės mokinys Edgar Žilo: „Gegužės antrą dieną buvome Kinologijos centre. Kinologai – tai policininkai, kurie dirba kartu su šunimis. Turėti savo šunį yra labai gerai. Neveltui sakoma, kad šuo yra geriausias žmogaus draugas, juk šuo niekada gyvenime neapgaus savo šeimininko. Su šunimi galima žaisti, eiti pasivaikščioti su juo, jam niekada nenusibos būti su savo šeimininku, jis apsaugos namus, beje, šuo gali rasti pamestą daiktą. Anksčiau galvojau, kad policininko darbas neįdomus, bet kai pamačiau, kaip policininkai dirba su šunimis, man šis darbas patiko. Nors ir sunku dresuoti šunis, bet įdomu: gauni mažą šuniuką, tas šuo klauso tavo komandų, jis gaudo nusikaltėlius arba ieško pėdsakų. Kinologo darbas iš tikrųjų yra labai sunkus tiek fiziškai, tiek psichologiškai, nes tam, kad viso to išmokytum gyvūną, reikia turėti daug kantrybės. Ši ekskursija man labai patiko, po šios ekskursijos policininko darbas tapo vienas iš mano mėgstamiausių darbų“.

Trečiajame projekte – išvykoje į įmonę „Swedbank“ –  gegužės 3 d. dalyvavo vienuoliktokės Dorota Butko ir Beata Kovalevska. Merginų atsiliepimas: „Gegužės 3 dieną vykome į „Swedbank“, kur mums turėjo pristatyti renginių organizatoriaus profesiją. Atvykusios į nurodytą vietą susitikome su renginių organizatore Brigita. Visų pirma, ji mums parodė savo darbo vietą, supažindino su kolektyvu. Praėjus šiek tiek laiko, nuėjome į taip vadinamą „žaidimų kambarį“, kur diskutavome apie šią profesiją. Žinoma, gavome ir užduotį. Mums teko parašyti kiek įmanoma daugiau apie tai, koks, mūsų manymu, turėtų būti renginys. Sunku nebuvo, tad su šia užduotimi susitvarkėme puikiai. Kaip sakoma, dirbantys alkani nelieka, tad alkanos nelikome ir mes. Nuėjome kartu su Brigita į kavinę išgerti arbatos ir paragauti šios kavinės firminių spurgų. Prie arbatos puodelio sužinojome dar daugiau informacijos apie renginių organizavimą. Ilgai neužsisėdėjome, nes laukė daug darbo. Kaip tik tuo metu „Swedbanke“ vyko jau 3 metus organizuojamas projektas „Junior achievement“. Projekto „Junior achievement“ tikslas yra skatinti mokinių verslumą. Apskritai renginiai neapseina be pažinčių, tad mums taipogi teko susipažinti su naujais žmonėmis. Brigita mus supažindino su „Kam to reikia?“ organizatoriumi Arūnu Matačiumi ir projekto „Junior achievement“ direktoriumi Eugenijumi Savickiu. Trumpai tariant, mes buvome Brigitos „šešėliai“, kurie tą dieną jai padėjo. Mums buvo skiriami įvairūs darbai: dalinome skrajutes, kvietėme darbuotojus balsuoti ir padėjome nunešti kostiumus bei dovanas. Mes labai džiaugiamės, kad yra toks projektas, kurio metu turime galimybių susipažinti arčiau su norima profesija bei darbu. Tikrai nepasigailėjome, kad nuvykome, nes puikiai praleidome dieną“.

Paskutiniame projekte dalyvavo 11 klasės mokinys Tomas Kamarauskas, kuris gegužės 16 d. vyko į įmonę „Blue Bridge“. Kadangi Tomas domisi informatika, jam buvo suteikta galimybė bent dieną „pabūti“ IT specialistu. Nors Tomas ir neparašė savo atsiliepimų, tačiau jie buvo tikrai geri: jis sakosi supratęs, kad tai perspektyvi specialybė, reikalaujanti analitinio mąstymo ir kūrybiškumo.

Kitąmet PIT taip pat tęs veiklą šiame projekte. Jeigu jūs klausiate, kam to reikia, mūsų mokyklos PIT mokytojai atsako: „To reikia jums, mokiniai“.

2012 m.  vasario 24 d. mokyklos PIT narės Daiva Rodevičienė ir Renata Kolesnikaitė dalyvavo LMITKC (Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras) organizuotame kvalifikacijos tobulinimo seminare “Mokinių karjeros valdymo gebėjimų ugdymas”.
Seminaro metu įgijome žinių ir įgūdžių, padėsiančių organizuoti mokinių karjeros valdymo gebėjimų ugdymą. Seminare aiškinomės ir aptarėme:

 • Ugdymo karjerai sampratą, principus
 • Karjeros vystymo teorijas
 • Karjeros valdymo gebėjimų ugdymo organizavimo ypatumus
 • Karjeros kompetencijų ugdymą
 • Karjeros valdymo gebėjimų ugdymą neformaliajame švietime
 • Karjeros valdymo gebėjimų ugdymo metodus bei priemones
 • Mokinių karjeros valdymo gebėjimų ugdymo priemones internete

Seminare ne tik klausėmės teorijos, bet atlikome ir smagias užduotis. Parsivežėme į mokyklą medžiagos teoriniams ir praktiniams užsiėmimams su mokiniais. Nuotraukos čia: http://kps.lmitkc.lt/lt/galerija2/&ps=50

2012 m.  vasario 9 d. 9 a, 9 b ir 10 klasių mokiniai vyko į Bukikių žemės ūkio mokyklą.
Prie mokyklos buvom sutikti ir palydėti į mokyklos PIT, kuriame mokiniams buvo rodomas filmukas apie mokykloje įgyjamas specialybes. Po filmuko peržiūros pirmakursiai pasakojo apie savo mokyklą, mokinių tarpusavio santykius.
Turėjome galimybę apžiūrėti mokyklos kabinetus, sporto ir aktų sales, mokyklos bendrabutį, mašinų remonto dirbtuves.
Apie  mus: http://www.bukmokykla.ot.lt/PIT-713.html

2012 m. sausio 27 d. 11-12 klasių mokiniai vyko į Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Edukologijos institute vykusį edukacinį renginį „Išbandyk profesiją“.

Susirinkusius mokinius, mokytojus, socialinius pedagogus, sveikino Socialinės politikos fakulteto dekanė prof. dr. Leta Dromantienė. Ji pastebėjo, kad jaunimui renkantis profesiją tai tampa aktualu visiems.

Pasiskirstę po Universiteto auditorijas mokiniai turėjo galimybę aktyviai dalyvauti kūrybiniame patinkančios profesijos pristatyme. Buvo galima geriau pažinti ekonomisto, filosofo, informatiko, psichologo, socialinio darbuotojo, teisininko, teisininko ir penitencinių institucijų pareigūno / mediatoriaus, ugdymo karjerai pedagogo, užsienio kalbų pedagogo, valstybės institucijų darbuotojo ir vadybininko, visuomenės saugumą užtikrinančio pareigūno specialybes. Mokiniams buvo pasiūlyta dalyvauti interaktyviose veiklose – „Labirintas”, „Gyvenimo tiltas” ir kitose, kurių metu jie galėjo susipažinti su įvairių profesijų veiklos turiniu, sprendžiamomis problemomis bei išbandyti save.

Mokytojams tuo pat metu buvo organizuojamas kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Šiuolaikinė pamoka“, o socialiniams pedagogams – „Supervizijos taikymas socialinio pedagogo veikloje“.

Svečiuojamės ISM universitete

Mokykloje veikiančio PIT nariai siekia įvairiais būdais bei formomis teikti informaciją apie tolimesnes studijas ir karjeros planavimą. Taigi sausio 25 dieną būrys 11 klasės mokinių lankėsi ISM universitete vykusiame „Karjeros dienų“ renginyje. Mokiniai turėjo galimybę paklausyti net trijų paskaitų, kurias vedė ISM lektoriai, Jaunimo darbo centro specialistai, Lietuvos darbo biržos atstovai. Atlikę profesinio kryptingumo testą, mokiniai sužinojo, kokios profesijos jiems labiausiai tiktų, į kokius veiksnius reikėtų kreipti dėmesį renkantis būsimą profesiją. Kitose paskaitose aiškinosi, kaip mokytis, kad mokymasis būtų efektyvus ir teiktų malonumą, kaip įveikti iššūkius, konkuruoti darbo rinkoje, kaip pažinti save, iš kur semtis vidinės motyvacijos…

Tikimės, kad vienuoliktokams ši informacija buvo naudinga.

Edita Kazakevičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja

2012 m. sausio 20 d. mokyklos PIT grupės narės Tatjana Paškel ir Daiva Rodevičienė dalyvavo LMITKC (Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras) organizuotame kvalifikacijos tobulinimo seminare “Mokinių profesinis informavimas: teorija ir praktika”.

Seminaras buvo skirtas tobulinti mokytojų, profesijos mokytojų, socialinių pedagogų, mokyklų psichologų kvalifikacijai bei suteikti žinių, kaip kokybiškiau organizuoti profesinio informavimo veiklą mokiniams.

Seminaro organizatoriai supažindino su dabartine profesinio orientavimo (informavimo ir konsultavimo) situacija Lietuvoje, profesijos rinkimosi teorijomis, profesinio informavimo modeliais. Pateikė naujausią informaciją apie mokymosi, studijų ir profesijos rinkimosi galimybes, aiškino kaip naudoti ir taikyti Atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (AIKOS), profesinio informavimo modelius, tinkamus profesinio informavimo metodus ir formas.

Daugiau nuotraukų: http://kps.lmitkc.lt/lt/galerija2/&ps=48

2011-02-03 dieną PIT konsultantės kartu su 9-10 klasės mokiniais bei 2011-02-04 12 klasės mokiniai kartu su savo auklėtoja vyko į Litexpo parodų rūmuose vykusią parodą „Mokymasis. Studijos. Karjera 2011“. Plačiau apie tai >>

2011 m. sausio mėn. buvo vykdyta 10 klasės mokinių apklausa apie jų tolimesnio mokymosi kelio pasirinkimą.

Diagramas ir rezultatus galite rasti čia

PIT – profesinio informavimo taškas kaupia, saugo profesiniam informavimui reikalingą informaciją, teikia profesinio informavimo paslaugas mokiniams, jų tėvams bei globėjams, mokytojams ir kitiems profesinio informavimo taškui priklausančioje teritorijoje gyvenantiems asmenims.

PIT veiklos sritys:

 • Kvalifikacijos tobulinimo renginių, skirtų pedagoginėms specialiosioms kompetencijoms plėtoti, organizavimas.
 • Informacijos apie kvalifikacijas, kvalifikacijos įgijimo, tobulinimo ir perkvalifikavimo galimybes kaupimas ir teikimas.

PIT tikslai:

 • Padėti mokiniams planuoti profesinę karjerą, atsižvelgiant į savo individualumą, darbo rinkos poreikius.
 • žtikrinti prieinamumą prie egzistuojančių profesinio informavimo bazių.

Uždaviniai:

 • Mokyti mokinius savianalizės – nustatyti savo polinkius, interesus, gabumus.
 • Ugdyti mokinių savarankiškumą, gebėjimą įvertinti galimybes ir priimti teisingą sprendimą dėl tolesnės karjeros.
 • Teikti žinias apie profesijų turinį, ypatumus, reikalavimus, profesijų įsigijimo galimybes, mokymo įstaigas mokiniams, mokytojams, tėvams.
 • Kaupti informaciją apie profesinį rengimą ir darbo rinką šalyje ir užsienyje.
 • Bendradarbiauti su kitomis profesinio informavimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis.

PIT veiklos rezultatai:

 • Kaupiama informacija apie kvalifikacijas, kvalifikacijos įgijimo, tobulinimo ir perkvalifikavimo galimybes bei švietimo sistemą.
 • Teikiamos konsultacijos mokytojams, mokiniams, jų tėvams bei globėjams apie profesinį informavimą mokykloje.
 • Ieškoma galimybių sudaryti palankesnes sąlygas mokyklų mokytojams  profesinei karjerai plėtoti.
 • Palaikomi glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su   kitomis švietimo institucijomis, įmonėmis, darbo birža.

PIT planai:

 • Plėtoti ir gilinti ryšius su mokytojais, atliekančiais profesinio informavimo veiklą mokykloje.
 • Tobulinti mokytojų profesinio informavimo ir karjeros planavimo kompetencijas.
 • Rinkti, kaupti informaciją apie mokymosi ir studijų galimybes, profesijas, kvalifikacijas, darbo rinką, mokymo įstaigas, kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimo galimybes.

Profesinio kryptingumo testai:

http://www.ldrmt.lt/Paslaugos/Viesosios_paslaugos
http://www.cvonline.lt/new_test/index.php
www.profesijupasaulis.lt interesų ir gebėjimų klausimynai
http://jkc.isprendimai.lt/lt/testai/testai/profesinio-kryptingumo-testas/
www.karjeroscentras.lt/lt.php Žr.: Ieškantiems darbo / Testai:
www.euroguidance.lt  Žr.: Karjeros planavimo žingsniai

Pirmininkė Tatjana Paškel
Sekretorė Edita Kazakevičiūtė
Nariai:Daiva Rodevičienė, Artūras Masevičius, Renata Repeikienė, Zita Prelgauskienė, Renata Leonavičienė.