Gimnazijos pastato modernizavimas

I etapas

 2017 metais pradėti gimnazijos pastato modernizavimo darbai.
I etapo metu bus apšiltintas gimnazijos pastatas. Darbus vykdo UAB „Chanita“.
Darbų vertė 435 544,63 Eur, iš kurių Valstybės biudžeto lėšos sudaro 76 000 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 359 544,63 Eur.
I etapo vizualizaciją galite rasti čiaAdobe_PDF_Icon

gimnazijos_renovacija_i_etapas-1280x721

II etapas

II etapo metu 2018-2019 m. bus atliekami vidaus patalpų modernizavimo darbai
„Vilniaus rajono Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“
pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“
Priemonės tikslas – didinti bendrojo ir neformalaus ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą
Bendra projekto vertė – 450 000,00 Eur, ES struktūrinių fondų lėšos sudarys 134 963,26 Eur,
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšos11 908,52 Eur,
savivaldybės lėšos –  303 128,22 Eur

_______________________________

Projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Šalčininkų raj., Vilniaus raj. ir Vilniaus miesto savivaldybių mokyklose/ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“

2016 m. gimnazija įtraukta į Vilniaus visuomenės sveikatos biuro projektą Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Šalčininkų raj., Vilniaus raj. ir Vilniaus miesto savivaldybių mokyklose/ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ (Projekto Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-02-003). Projektas finansuojamas 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonės „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ lėšomis. Projekto tikslas – pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros kabinetas aprūpintas  kompiuteriu su programine įranga (vaikų sveikatos stebėsenai), sveikatos kabineto baldais ir kita įranga, visuomenės sveikatos rizikos veiksniams įvertinti skirtomis piremonėmis.

_______________________________

Projektas „Technologijų, menų, ir gamtos mokslų infrastruktūra“

Vilniaus r. Marijampolio vidurinė mokykla 2011-2012 m.m. dalyvavo  LR Švietimo ir mokslo ministerijos „Mokyklų tobulinimo programos Plius“ projekte „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“.

Projekto MTP plius programos bendrasis  tikslas – užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančią bendrojo ugdymo kokybę diegiant inovacijas ir gerinant ugdymo(-si) sąlygas. MTP plius tikslų siekiama vykdant 42 projektus, kurių bendras biudžetas siekia  602,99 mln. Lt. Programa finansuojama Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo paramos lėšomis, nacionalinėmis projektų lėšomis. Projekto „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ įgyvendinimui skirta 78,45 mln. Lt – 404 šalies mokyklų gamtamokslinio ugdymo, meninio ugdymo, technologinio ugdymo dalykų kabinetai bus aprūpinti mokymo priemonėmis ir įranga. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras (ŠAC) vykdo septynis programinius MTP plius projektus iš kurių vieno („Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“.) 2 etape dalyvavo ir mūsų mokykla. Mums buvo skirta 38451,38 Lt.  Projekto uždavinys – atnaujinti mokyklos materialinę bazę gamtos mokslų, menų ir technologijų mokymo įranga, modernizuoti mokytojų ir mokinių darbo vietas, sudarant sąlygas tobulinti ugdymo turinį ir gerinti švietimo kokybę.

Pasibaigus projekto įgyvendinimui mokykloje per 2011 m. gauta mokymo priemonių ir baldų už 38451,38 Lt, kurios padės kūrybiškiau, patraukliau ir kokybiškiau organizuoti ugdymą.

Projekto koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Tatjana Paškel.

GAUTŲ PRIEMONIŲ PAGAL PROJEKTĄ „TECHNOLOGIJŲ, MENŲ IR GAMTOS MOKSLŲ INFRASTRUKTŪRA“  SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Kiekis, vnt.

Bendra vertė, Lt

1. Perkusinių instrumentų komplektas

1

1692,79

2. Rankinė trikotažo mezgimo mašina „ADDI Kingsize“

1

484

3. Tekstilinių audinių marginimo rėmai „Javana“

4

851,84

4. Gamtos mokslų kompiuterinė laboratorija „Nova 5000“ su jutikliais

1

9859,08

5. Molbertas su piešimo lenta

4

435,6

6. Dailės pamokoms skirtas stalas, kėdė

1

855,47

7. Dailės reikmenų ir įrankių rinkinys

1

660,66

8. Fizikos ir chemijos kabineto demonstraciniai stalai

2

6950,24

9. Chemijos kabineto mokinių stalai ir kėdės

15

16661,7

Iš viso:

38451,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkusinių instrumentų komplektą sudaro:

1. Varpeliai „Bar Chime“; geltono metalo; 36 natų, su stovu – 1 vnt.
2. Tambūrinas; plastikinis; ne mažiau kaip 20 cm skersmens; 2 eilės metalinių lėkštučių – 1 vnt.
3. Trikampis su mušekliu; mažasis; metalinis – 1 vnt.
4. Trikampis su mušekliu; didysis; metalinis – 1 vnt.
5. Ksilofonas; iš 11 medinių kaladėlių; su rezonatoriumi; 2 ksilofono lazdelės – 1 vnt.
6. Ksilofonas; iš 25 medinių kaladėlių; dėklas; 2 ksilofono lazdelės; ksilofono stovas – 1 vnt.
7. Ksilofonas; iš 37 medinių kaladėlių; dėklas; 2 ksilofono lazdelės; ksilofono stovas – 1 vnt.
8. Bongai su stovu; medinis korpusas; su natūralia oda; varžtais reguliuojamas odos įtempimas; derinimo raktas; bongo reguliuojamo aukščio trikojis stovas – 1 vnt.
9. Metalofonas; sudarytas iš 8 atskirų kaladėlių; plastikinis dėklas; 2 metalofono lazdelės – 1 vnt.
10. Marakasai; medinės rankenos; plastikinis viršus; dydis pritaikytas mažesnei rankai – 2 vnt.
11. Žvangutis iš varpelių; medinė rankena iš 5 varpelių pritvirtinti prie odinio diržo – 1 vnt.
12. Agogo – 1 vnt.
13. Džembė; skersmuo ne mažiau kaip 20 cm; medinė; virvėmis užtempta oda – 1 vnt.
14. Džembė; skersmuo ne mažiau kaip 30 cm; medinė; virvėmis užtempta oda – 1 vnt.
15. Lietaus lazda; ilgis ne mažesnis kaip 70 cm; bambukinė – 1 vnt.
16. Kastanjetės; plastikinės – 2 vnt.
17. Šeikeris; kiaušinio formos – 2 vnt. (vienodo dydžio).
18. Klevo lazdelių pora – 4 komp.
19. Medinės (kietmedžio) kaladėlės; komplektą sudaro 3 dydžiai – 1 komp.

 Dailės reikmenų ir įrankių rinkinys

1. Teptukų rinkinys. Teptukų rinkinį sudaro 20 skirtingų teptukų.
2. Raižiklių linoleumui rinkinys (5 skirtingi raižikliai).
3. Raižiklių medžiui rinkinys, kurį sudaro 6 skirtingi raižikliai.
4. Metalinė liniuotė.
5. Medinė liniuotė.
6. Rašymo plunksnų su plunksnakočiais rinkinys , kurį  sudaro 10 skirtingų plunksnų su plunksnakočiais.

Gamtos mokslų kompiuterinė laboratorija „Nova 5000“ su jutikliais

Skaitmeninė kompiuterinė laboratorija skirta fizikos, chemijos, biologijos laboratoriniams darbams mokykloje atlikti. Laboratoriją sudaro:
I. Mobilus eksperimentų duomenų fiksavimo, kaupimo ir apibendrinimo įrenginys – mini kompiuteris ir elektroninių įrenginių (jutiklių) rinkinys, kurie automatiškai fiksuoja eksperimentų metu norimas išmatuoti kintančias fizikines vertes bei laidais jas perduoda į mini kompiuterį. Mini kompiuteryje visi eksperimentų metu išmatuoti duomenys apibendrinami, išreiškiami eksperimentų metu užfiksuotomis norimomis matavimo dydžių priklausomybėmis (linijiniais ar stulpeliniais grafikais, skaitmenimis) ir pateikiami kitu pasirinktu būdu (rodomos įvairių matavimo prietaisų matavimo vertes fiksuojančios skalės ir eksperimento eiga, spalvomis ar kitaip palyginami matavimo duomenys). Grafikai, diagramos ir eksperimento vaizdo įrašas ekrane gali būti demonstruojami vienu metu. Mini kompiuteryje integruotos 4-ios sensorių jungtys, yra automatinis įjungtų sensorių atpažinimas.

II. Jutikliai: 1.Nuotolio jutiklis 2. Pagreičio jutiklis 3. Jėgos jutiklis 4. Slėgio jutiklis 5. Santykinės drėgmės jutiklis 6. Nuolatinės ir kintamosios įtampos jutiklis 7. Nuolatinės srovės stiprio jutiklis. 8. Magnetinio lauko indukcijos jutiklis 9. Apšviestumo jutiklis (matomos šviesos) 10. Garso bangų dažnumo jutiklis (mikrofonas). 11. pH matuoklis 12. Deguonies jutiklis 13. Anglies dioksido nustatymo jutiklis 14. Temperatūros jutiklis.

_______________________________

COMENIUS

2011 – 2013 m.m. mokykloje vykdytas COMENIUS programos daugiašalis mokyklų partnerysčių projektas „Maths is Everywhere“. Projekte dalyvavo 6 šalys: Lietuva, Rumunija, Islandija, Italija, Turkija, Lenkija.

Mokyklai buvo skirta 21 000 eurų dotacija 24 mobilumams įgyvendinti. Mobilumas yra išvyka iš dotacijos gavėjo šalies į kitoje šalyje organizuojamą renginį partnerystės projekto rėmuose. Iš 24 privalomų mobilumų mokykla įvykdė 34 mobilumus: 12 mokytojų mobilumų ir 22 mokinių mobilumai.

Projekto kelionės išlaidos buvo dengiamos projekto pinigais. Galutiniai projekto rezultatai – sukurta projekto svetainė ( www.mathsew.com), e-knyga, kurią galima rasti tuo pačiu adresu, bei spausdintas knygos variantas, kurį galima pavartyti mokyklos bibliotekoje.

Visi projekto pinigai buvo panaudoti tikslingai projekto reikmėms ir kelionės išlaidoms. Likusi 6300 Lt. suma paskirta išoriniam mokyklos stendui įrengti.

Pirmasis vizitas vyko 2011 m. lapkričio 14-18 dienomis Turkijos sostinėje Ankaroje. Susitikime mokyklą atstovavo projekto koordinatorė ir anglų kalbos mokytoja Ineta Kvietkauskaitė bei matematikos mokytoja Laura Šlenderytė. Susitikimo metu šalys partnerės pristatė savo mokyklas, Projekto koordinatoriai aptarė projekto tikslus ir uždavinius, numatė projekto vykdymo etapus bei nustatė preliminarias datas (Įvykdyti 2 mobilumai)

Antrasis šalių susitikimas vyko 2012 m. kovo 19 – 23 dienomis, Lietuvoje. Šio vizito metu svečiai susipažino su mokyklos kultūra, vykdė įvairias su matematika susijusias veiklas, t.y. išvykų metu skaičiavo, matavo, ieškojo atsakymų į įvairias, matematikos mokytojų parengtas, užduotis, vedė svarbių Lietuvai datų statistiką, aptarinėjo reikšmingus įvykius ir pan.

Trečiasis šalių susitikimas vyko 2012 m. gegužės 28 – birželio 1 dienomis Rutigliano mieste, Italijoje. Susitikimo metu mokiniai pristatė savo kurtus video bei atliktų tyrimų rezultatus temomis „sportas ir matematika“ bei „ muzika ir matematika“ (9 mobilumai)

Ketvirtasis projekto susitikimas vyko 2012 m. spalio 22-26 dienomis, Gherla, Rumunijoje. Šio vizito metu mokiniai pristatė savo surinktą medžiagą apie matematikos ir meno, gamtos bei kasdienio gyvenimo sąsajas (7 mobilumai)

Penktasis vizitas buvo 2013 m. kovo 18 – 22 d. Kielce mieste, Lenkijoje. Susitikimo metu aptartas projekto e-knygos maketas, apžvelgtos galutinės ataskaitos dalys (10 mobilumų)

Šeštasis ir paskutinis projekto susitikimas buvo surengtas Islandijos sostinėje Reikjavike., 2013 m. birželio 3 – 7 dienomis. Šio vizito metu patvirtintas galutinis projekto e-knygos variantas (www.mathsew.com) bei pradėta pildyti galutinė projekto ataskaita (6 mobilumai).

_______________________________

Projektas „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“

2010 m. mokykla įtraukta į UPC projektą „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ , kuris įgyvendintas ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę VP3-2.2-ŠMM-10-V.

Gavome puikią galimybę pagerinti darbo sąlygas pagalbos mokiniui specialistams. Įgyvendinant šį projektą  už 60 tūkst. Lt mokykloje buvo įrengtos pagalbos mokiniui specialistų darbo vietos.  Projekto dėka socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, logopedo, psichologo darbo vietos aprūpintos baldais, kompiuterine įranga, šiuolaikiška vaizdo ir garso technika. Įrengtas ir konsultacijų kabinetas. Pagalbos mokiniui specialistų darbo vietų modernizavimas leido išplėsti vykdomas veiklas, užtikrinti savalaikę ir kokybiškesnę pagalbą mokiniams, jų tėvams ir mokytojams.