Bendradarbiaujame

Švietimo įstaigos:
Vilniaus r. Marijampolio lopšelis darželis
Vilniaus r. Rudaminos F.Ruščico gimnazija
Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija
Vilniaus r. Pagirių gimnazija
Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazija
Vilniaus r. Rakonių pagrindinė mokykla

Aukštosios mokyklos:
Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetas
VIKO Agrotechnologijų fakultetas

Profesinio mokymo įstaigos:
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro Karjeros ugdymo centras
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras

Švietimo institucijos:
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius

Švietimo pagalbos įstaigos:
Ugdymo plėtotės centras
Nacionalinis egzaminų centras
Vilniaus rajono pedagoginė – psichologinė tarnyba
Prienų švietimo pagalbos tarnyba

Viešosios įstaigos:
VšĮ LIONS QUEST
VšĮ Socialinių mokslų kolegija
VšĮ „Psichologinės paramos ir konsultavimo centras“
VšĮ „Vilniaus statybininkų rengimo centras“
VšĮ Trakų švietimo centras
VšĮ „Marijampolio sportas“

Kitos įstaigos:
Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras
Lietuvių švietimo draugija „Rytas“
Vilniaus miesto Viršuliškių futbolo klubas
UAB „Dasita“
Vilniaus rajono policijos komisariato Rudaminos policijos nuovada
Marijampolio seniūnija
Prūdiškių socialinės globos namai

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras

Asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“