Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas – būdas gimnazijai daugiau sužinoti apie savo galimybes. Jo metu nustatoma esamos veiklos būklė ir jos vertė, todėl galima konstruktyviai apsispręsti dėl organizacijos tobulinimo krypčių, padedančių optimizuoti procesus ir gerinti rezultatus, didinti sprendimų skaidrumą ir įtraukti darbuotojus į organizacijos tobulinimo procesą. Įsivertinimo rezultatai leidžia pamatyti ir analizuoti gimnazijos pažangą ir jos tendencijas, numatyti ir planuoti pažangos strategiją. Įsivertinimas – tai integrali gimnazijos veiklos dalis, skatinanti nuolatinę savistabą, refleksiją ir dialogą. Įsivertinimas skatina atkreipti dėmesį į aktualiausius gimnazijos veiklos aspektus, lemiančius ugdymo šiuolaikiškumą ir kokybę, gimnazijos veiklą grindžiančius vertybinius principus, įrodymais grįstų sprendimų priėmimą gimnazijoje.

Gimnazijos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką pasirenka Gimnazijos taryba. Ji analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo.

Įsivertindama savo veiklos kokybę, gimnazija vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267 patvirtinta Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika.

2015-2016 m.m. įsivertinimo duomenys Adobe_PDF_Icon

2017 m. įsivertinimo duomenys Adobe_PDF_Icon

2018 m. įsivertinimo duomenys Adobe_PDF_Icon