Mokiniams

Profesijos vadovas 2010 http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/
Gidas į profesijų pasaulį http://www.profesijupasaulis.lt/
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam
priėmimui organizuoti
http://www.lamabpo.lt
Tiems, kas nori išmokti http://www.studijos.lt
Elektroninis leidinys abiturientui http://www.kurstudijuoti.lt
Nacionalinis egzaminų centras http://www.nec.lt
Švietimo naujienų portalas http://www.tinklas.lt
Lietuvos moksleivių sąjunga http://www.moksleiviai.lt
Apie mokslo ir studijų sistemos pertvarką http://www.mokslas.lt
Lietuvos darbo birža www.ldb.lt
Lietuvos darbo rinkos mokyko tarnyba www.darborinka.lt
Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo
sistemos (AIKOS) svetainė
www.aikos.smm.lt
Mokymo įstaigos (kolegijos, profesinės mokyklos,…) http://www.surask.lt/mokslas_issilavinimas/mokymo_
istaigos/profesines_mokyklos

Lietuvos aukštosios  mokyklos

Generolo Jono Žemaičio karo akademija http://www.lka.lt
Kauno kolegija http://www.kauko.lt
Kauno medicinos universitetas http://www.kmu.lt
Kauno technologijos universitetas http://www.ktu.lt
Kauno verslo kolegija http://www.kvk.lt
Klaipėdos universitetas http://www.ku.lt
Lietuvos kūno kultūros akademija http://www.lkka.lt
Lietuvos muzikos akademija http://lmta.lt
Lietuvos veterinarijos akademija http://www.lva.lt
Lietuvos žemės ūkio universitetas http://www.lzuu.lt
Mykolo Romerio universitetas http://www.mruni.eu
Šiaulių universitetas http://www.su.lt
Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla (ISM) http://www.ism.lt
Utenos kolegija http://www.utenos-kolegija.lt
Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija http://www.kolegija.lt
Vilniaus Gedimino technikos universitetas http://www.vgtu.lt
Vilniaus kolegija http://www.viko.lt
Vilniaus pedagoginis universitetas http://www.vpu.lt
Vilniaus statybos ir dizaino kolegija http://www.vsdk.lt
Vilniaus universitetas http://www.vu.lt
Vytauto Didžiojo universitetas http://www.vdu.lt

Švietimo institucijos

Švietimo ir mokslo ministerija www.smm.lt
Pedagogų profesinės raidos centras www.upc.smm.lt
Švietimo informacinių technologijų centras www.ipc.lt