Dėkojame visiems, kurie parėmė gimnaziją, pervesdami 2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Tai didelė parama gimnazijai. Lėšos naudojamos pagal gimnazijos tarybos patvirtintą planą. Mes kuriame naują, modernią, jaukią ir saugią vaikams gimnaziją. Atlikta daug darbų tiek kasmetinių remontų metu, tiek pačios gimnazijos personalo, panaudojant darbams Jūsų pervestas lėšas. Gražėja patalpų estetinis vaizdas, gerėja darbo sąlygos gimnazistams ir mokytojams.

Gimnazijos rekvizitai:
Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija
Liepų g. 19, 04109 Vilnius raj.
Įmonės kodas – 191339495
AB SEB Vilniaus bankas, kodas 70440
Paramos sąskaitos
Nr. LT257044060004130878

Kabinetai ir kitos edukacinės erdvės tampa modernesnės ir šiuolaikiškesnės. Jūsų parama yra labai svarbi ir šiais metais, nes turime dar daug ką atnaujinti ir pagražinti. Labdaros ir paramos bei gyventojų pajamų mokesčio įstatymai suteikia Lietuvos gyventojams jau sumokėto pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti organizacijas, turinčias teisę gauti paramą. Gimnazija yra viena iš tokių remiamų organizacijų.

Paskirkite savo jau sumokėtą pajamų mokesčio dalį Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijai ir investuokite į savo vaikų ateitį. Ši parama jums NIEKO NEKAINUOS, išskyrus kelias minutes, skirtas užpildyti anketai, o rezultatas gimnazijai bus REIKŠMINGAS.

Jei Jūs apsisprendėte paremti gimnaziją, mes siūlome:

    • Užpildyti specialią formą FR 0512  ir ją pristatyti valstybinei mokesčių inspekcijai.
    • Pateikti raštinei arba  klasės auklėtojui užpildytą prašymą pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio, ir gimnazija pati pateiks prašymus Mokesčių inspekcijai.

Mieli gimnazijos rėmėjai, tikimės kad ir 2019 metais nepamiršite Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos. Ačiū visiems!

Formą galite atsisiųsti čia Adobe_PDF_Icon