Gimnazijos mokytojų sąrašas 2017-2018 m.m.

Mokytojas(a)DalykasAuklėjamoji klasėKvalifikacinė kategorija
Dovilė BanienėAnglų kalbaIVGVyresnioji mokytoja
Ana TaraškevičAnglų kalbaMokytoja
Marina SoblisAnglų kalbaVyresnioji mokytoja
Ugnė RodevičiūtėAnglų kalbaMokytoja
Jūratė Taučiuvienė Biologija7Metodininkė
Tatjana Paškel Chemija
Technologijos
Vyresnioji mokytoja
Metodininkė
Rasa Dambrauskaitė-SvidinskienėDailėMokytoja
Zita Prelgauskienė Etika IIIGMetodininkė
Artūras MasevičiusFizika5Mokytojas
Gintaras Taučius Geografija
Kūno kultūra
IGMokytojas
Vyresnysis mokytojas
Regina Garpuškinienė Informacinės technologijos6Metodininkė
Julius AleknaIstorijaVyresnysis mokytojas
Saulius Barevičius Kūno kultūraMetodininkas
Loreta AntonovičiūtėLietuvių kalbaMokytoja
Daiva StakišaitienėLietuvių kalbaMokytoja
Rita Sakalauskienė Lietuvių kalba5Vyresnioji mokytoja
Vaclava ČižiūnienėMatematikaMetodininkė
Laimutė LubauskaitėMatematikaMetodininkė
Andžej ŽiloMuzikaMokytojas
Liucina RamoškienėVokiečių kalbaVyresnioji mokytoja
Rasa MakarevičienėPradinis ugdymas2Metodininkė
Jūratė Adrija Šidlauskienė Pradinis ugdymasEkspertė
Asta Andrikonienė Pradinis ugdymas1Metodininkė
Kristina Kutkaitė-BurakPradinis ugdymas4Vyresnioji mokytoja
Salvija Karčiauskienė Pradinis ugdymas3Metodininkė
Jelena AnkudovičienėPradinis ugdymasVyresnioji mokytoja
Janina NastaravičienėPradinis ugdymasVyresnioji mokytoja
Natalija PetraitienėRusų kalba8Vyresnioji mokytoja
Alicija Volodkevič TechnologijosIIGMetodininkė
Rasa KubertavičienėTikybaVyresnioji mokytoja
Daiva RodevičienėUgdymas karjeraiVyresnioji mokytoja
Valerijus RybakNeformalusis švietimasMokytojas

Pavardė, VardasDarbo metai
Semaška Vilius(1951-1961)
Adaškevičiūtė-Norkūnienė Danutė(1952-1964)
Pivorytė-Stankevičienė Valė(1953-1964)
Garškovskaja-Politikienė Bronė(1956-1979)
Pajarskienė Gertrūda(1956-1991)
Savickaitė Stasė
Ivanauskienė( ... -1958)
Aidukonytė Teresė
Karvelis Vytenis(1957-1958)
Žeberskienė Regina1957-…)
Petrokienė Lilė
Juodelienė Ona
Valentinavičienė Sabina
Drakickaitė Gražina
Dočkaitė-Karvelienė Danutė(1957-2010)
Viščiulytė Laima(1957-1975)
Čipkutė Vytautė(1957-…)
Šablauskas Algirdas(1957-1960)
Kostiuškevičienė Honorata(1958-1990)
Venckus Antanas(1958-1959)
Dasytė-Pundienė Vilhelmina (1958-2003)
Žitkaitė-Boguslauskienė Gražina(1958-2015)
Šerepėka Vaclovas(1958-1976)
Truncienė Ona(1959-1976)
Kriščiūnaitė-Žemaitaitienė Irena (1959-1965)
Majauskienė Danutė(1959-1961)
Masaitis Algimantas (1960-2006)
Urbonienė Jūratė (1960-1961)
Kurganienė Genė(1960-1969)
Paulauskas Antanas(1961-1994)
Spruogienė Aldona(1961-1962
Gavrilkevičius Jeronimas(1961-1971)
Pacevičienė Skaistė (1962 01-1962 09)
Nikiforova Olga
Petrovskaja Svieta
Gricius Mykolas(1964-1966)
Grumbinas Feliksas(1964-1965)
Triponis Algimantas(1964-1967)
Mieželis Vilius(1965-1966)
Paulauskienė Elena (1965-1969)
Navickas Aleksas(1965-1968)
Lukšėnienė Irena (1965-1968)
Golivec Laima (1966-1969)
Petrikienė Janina (1966-1973)
Svitojūtė Angelė (1966-1967)
Vilkočinskienė Maja(1966 09-1966-12)
Bagdonaitė Aldona(1966-1974)
Romeraitė-Gaidelienė Lionė(1966-1972)
Barevičius Stepas(1966-1992)
Mackel Albina(1967-1973)
Fleišman Liza(1967-1975)
Laurinavičiūtė Ona (1967-1974)
Krivociuk Irena(1968-1969)
Sujetienė Danutė(1968-1970)
Drazdauskaitė-Vitkūnienė Irena(1969-1972)
Ravaitienė Jadvyga(1969-2012)
Baranauskienė Veronika(1970 01-1970 05)
Bargailienė Ona(1970-1971)
Skupienė Aldona(1970-1975)
Dimentova Rožė(1970-1972)
Goraninienė Violeta(1971-2015)
Biliūnaitė Anelė(1971-1976)
Dunovskaja Aleksandra(1972-1981)
Šležienė Gražina(1972-1974)
Stankevič Nina(1972-1980)
Sandarienė Bronė(1972-1974
Marcinkevičiūtė-Molotokienė Danguolė(1973-1977)
Koristina Larisa(1973-1974)
Tupikienė-Masaitienė Jovita (1973-2015)
Macaitytė Tamara(1973-1981)
Prontkelevič Anastazija(1973-1991)
Bernotavičius Robertas(1973-1982)
Danilevičienė Vilija(1973-1975)
Bubnytė Zita(1973-1974)
Drobužytė-Addo Loreta (1974-1975)
Pliuškienė-Sasnauskienė Zita(1974-2007)
Butkus Vytautas(1974-1975)
Apavičienė Jadvyga(1974-1975)
Barevičienė Regina(1974-1976)
Grinevič-Filistovič-Osipovič Danutė(1974-2000)
Aleksandrova Nina(1975-1977)
Grižienė Vitalija(1975-1977)
Šatkauskienė Regina(1975-1978)
Kuzmicka Natalija(1976 01-1976 09)
Kalinauskas Kostas(1976 10-1977 03)
Petniūnas Petras(1976-1977)
Baranauskas Romualdas(1976-1978)
Šlaičiūnaitė Irena(1976-1978)
Steponavičius Vytautas(1976-…)
Derkintis Leonas(1976-1981)
Simsonienė-Kraučiūnienė Genovaitė(1976-2001)
Vitkauskas Valentinas(1976-1983)
Stundytė Pranė (1977-1991)
Manelis Eugenijus(1978-1980)
Kairaitis Andrius(1978-1981)
Lenčiauskienė Nijolė(1978-1980)
Nastaravičienė Janina(1979-…)
Stankevičiūtė Danutė(1979-1980)
Snieškaitė Jolanta(1979-1980)
Jurgionytė-Rėklienė Aldona(1980-1989)
Gailienė Paulė(1980-1987)
Pilvinis Mečys(1980-1981)
Gerbiak Janina(1980-1981)
Krušienė Danguolė(1980-1982)
Navakauskas Jonas(1980-1983)
Gurinskaitė Valerija(1981-1984)
Danelevičius Mykolas(1981-1986)
Dasytė Janina (1981-1983)
Šulskis Romas (1981-1983)
Kasimova Žana(1981-1995)
Svetlavičius Vincas(1982-1989)
Kostiuškevičius Gediminas(1982-1990)
Navakauskienė Danguolė(1982-1986)
Zaremba Vitalis(1983-1994)
Kostiuškevičienė Natalija(1983-1994)
Lopšaitienė Vanda(1983-1986)
Litvinavičienė Vida(1984-1992)
Norvilas Algirdas(1984-1986)
Urbonas Gediminas(1984-1989)
Čiplienė Ona(1986-1987)
Rimgaila Rytis(1987-1993)
Bagdiun Teresė(1987-1991)
Kibildienė Jolanta (1988-1993)
Urbonaitė Vesta(1989-1991)
Sokas Ričardas(1989-1990)
Daugėlienė Viktorija(1989-1995)
Minkovskaja Regina(1989-1990)
Skaržinskaja Stanislava(1990-2006)
Rūkienė Rima(1991-1994)
Šimelytė Vilija(1991-1994)
Rūkas Romualdas(1991-1992)
Karčiauskienė Salvija(1992-……)
Kozlionkaitė Asta(1992-1993)
Bormusaitė Aušra(1992-1996)
Taučius Gintaras(1992-…)
Bukauskienė Aldona(1992-1993)
Baltriukas Arūnas(1992-1993)
Goraninaitė-Rodevičienė Daiva(1993-…)
Malakauskaitė-Taučiuvienė Daiva(1993-1998)
Ranonienė Daiva(1993 10-1993 11)
Blaškevič Mečislovas (1994-1997)
Bagdonienė Janina(1994-1995)
Kesilis Arūnas(1994-1996)
Garpuškinienė Regina(1994-…)
Sakalauskienė Rita(1994-2005, 2009- ...)
Juzelskienė Stasė(1994-1996)
Vertinskaja-Lazarenko Anžela(1994-2002)
Ankudovičienė Jelena(1995-2013)
Karvelytė Loreta(1996-1997)
Petrauskas Rimvydas(1996-1998)
Ramonienė Janina(1996-2016)
Vinslovaitė Teresė(1996-2005)
Dragūnaitė-Andrikonienė Asta(1997-...)
Mačėnienė Aurika(1997-1998)
Skladaitis Ardas(1997-1998)
Skočik Teresa(1997-1999)
Geben Boleslav(1997-1998)
Šaknienė Laima(1998-1999)
Česnulaitytė Lina(1998 09-1998 12)
Konstantinavičiūtė Roma(1998-1999)
Andrulionis Virginijus(1998 09-1998 10)
Nazarenko Liubovė(1998-2003, ...-2010)
Kutkaitė-Burak Kristina(1998-...)
Geben Sofija(1998-1999)
Moskalionienė Nerija (1998-2009)
Sakalauskas Vaidas(1999-2000)
Paškel Tatjana(1999-…)
Laučiuvienė Rasa(1999-2000)
Adomaitis Irmantas (2000-2012)
Dervinienė Jurgita (Kovalenkienė)(2000-2016)
Taučiuvienė Jūratė(2000-…)
Šimoliūnienė Kristina(2000-2001)
Šimoliūnas Laimonas(2000-2001)
Gauryliutė-Sireikienė Aušra (2001 01-2003)
Čaplia Česlava(2001 09-2002 02)
Zdanavičienė Janina(2001-2002)
Volodkevič Alicija(2001- ... )
Radvilavičienė Renata(2001- 2011)
Mitukevičienė Božena(2002-2005)
Balcevič Miroslav(2002-2003)
Miliauskaitė Birutė(2002-2008)
Klovienė Barbara(2002-2003)
Narkūnaitė Inga(2003 03- 2005 03)
Povilaninienė Irena(2003-2004)
Alėjūnienė Regina(2003-2009)
Lašakevičius Jonas(2003- 2007)
Kazakevičiutė-Etlioglu Edita(2003- ... )
Stanevičiutė Elena(2003-2005)
Pozniak Ana(2003-2004)
Babraitytė Vitalija(2003-2004)
Abišalaitė Lina(2003-11- 2004-01)
Barevičius Saulius(2004-02- ... )
Butkevičienė Julija(2004-2008)
Guobytė Ramunė(2004-2005)
Gaspodarec Anžela(2005-03-2005-06)
Šlenderytė Laura(2004 -2013)
Kerienė Gražina(2005-2006)
Blaškienė Evelina(2005-2006)
Žavoronok Natalija(2005-2006 01)
Dominauskienė Laureta(2005-2006)
Kudarauskaitė Giedrė(2005-2006)
Buiko Jolanta (2006-03 – 2006-06)
Čepkauskaitė Laura(2006-2008)
Kapkanienė Arijana-Inga(2006-2007)
Pikelytė Asta(2006-2007)
Kuzmienė Galina(2006-2011)
Šarmavičius Andrius(2007-2008)
Prelgauskienė Zita(2007-...)
Šidlauskienė Jūratė Adrija(2007-...)
Čaplia-Radivilovič Renata(2007-...)
Rutkauskaitė Lina(2008-2009)
Banienė (Jarmolovičiūtė) Dovilė(2008- ...)
Kvietkauskaitė Ineta(2008- 2015)
Poliakevič Sebastianas (2008-2009)
Rutkauskaitė Ieva(2008-2009)
Klimaitė Simona(2008-2010)
Venckus Svajūnas(2009- 2010-01)
Pranaitis Ernestas (2009- 2011)
Norkūnas Marius(2009-2011, 2012-2014)
Merkevičienė Ieva (2009-2010)
Žvirzdinaitė-Sabaliauskienė Inesa(2009-2013)
Gecevičius Kęstutis (2010-2012)
Kaminskienė Renata(2010- 2011)
Kašėta Gedeminas(2010- 2011)
Taraškevič (Baranova) Ana (2010- ...)
Šeršniovas Eimis(2010-2015)
Renata Leonavičienė (2010-2016)
Biveinis Vilius(2014- ...)
Minkevičius Paulius(2010- 2012)
Nikrevič Beata(2011-2016)
Andrijauskas Karolis(2011- 2012)
Dijokaitė Rasa(2011- 2012)
Repeikienė Renata(2011- ...)
Orlauskienė Rūta(2012- 2013)
Guzėjus Andrius(2012- ...)
Jagminas Gustas(2012- ...)
Palikevičienė (Volkytė) Sandra(2012- ...)
Urbonas Rytis (2012- 2013)
Berniukevičius Andrius (2013- 2016)
Pčalinas Rokas (2013-2014)
Masevičius Artūras (2013- ...)
Laurinavičius Egidijus (2013- 2014)
Makarevičienė Rasa (2013- ...)
Ladygienė Julija (2013- ...)
Denis Tomkutonis (2014-...)
Šiškina Olga(2015-2018)
Ščerbickas Vilius(2015-...)
Žilo Andžej(2015-...)
Rušinas Mindaugas(2016-...)
Petraitienė Natalija(2016-...)
Ramaška Povilas(2016-...)
Ramoškienė Liucina(2016-...)
Veršalovič Laura(2016-...)
Dudzinskienė Renata(2016-...)
Gaidamovič Ilona(2016-...)
Stankevičiūtė Dalia(2017-2018)
Lubauskaitė Laimutė(2017-2018)
Antonovičiūtė Loreta(2017-2018)
Noreika Kęstutis (2017-2018)

P.S. Jei pastebėjote netikslumų, prašome pranešti tinklapio administratoriui el.p. info.marijampolis@gmail.com