Vizija

Autentiška, siekianti tobulėjimo ir nuolat įsivertinanti, atsinaujinanti, bendruomeniška, atvira ir atskaitinga mokykla, kurios centre – vaikas.

Misija

Mokykla, teikianti kokybišką ugdymą(si) kiekvienam vaikui pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, kurioje mokinys laisvas, laimingas, vertinantis kitą žmogų ir bendravimą, turintis tapatumą ir tolerantiškas, kūrybiškas ir nuolat besimokantis.

Filosofija

Žmogus augintinas laisvei, savarankiškam ir atsakingam gyvenimui. (Meilė Lukšienė)

Ugdomos vertybės

Atsakomybė
Pilietiškumas
Tolerancija
Kūrybingumas
Lyderystė