Išvyka į Televizijos bokštą

Straipsnio data 2016-01-14

Išvykos ir ekskursijos

Vilniaus TV bokštas mena kruvinus 1991 m. sausio 13-osios nakties įvykius, kurių metu prie TV bokšto žuvo 14 žmonių: Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus, Vytautas Koncevičius (Vytautas tragišką 1991 m. sausio 13-osios naktį saugojo TV bokšto vartus ir buvo sužeistas, nuo sužeidimų 1991 m. vasario mėn. mirė). Tris bokšto gynėjus (L. Asanavičiūtę, R. Jankauską ir A. Kavoliuką) suvažinėjo tankai, kiti gynėjai mirė nuo įvairių šautinių sužeidimų. 9 žuvusieji yra palaidoti Vilniaus Antakalnio kapinėse, kiti – jų gimtuosiuose miestuose. Pusė žuvusiųjų buvo jaunesni nei 25 metų amžiaus.
Gynėjų žuvimo vietas dabar mena prie TV bokšto pastatyti nedideli granito obeliskai. Šalia pasodinti medžiai – ten, kur krito vyrai, auga ąžuoliukai, o L.Asanavičiūtės žūties vietoje auga liepaitė. Žuvusių gynėjų vardais pavadintos Karoliniškių mikrorajono gatvės.

Mūsų gimnazijos mokiniai, minėdami įvykių prie Televizijos bokšto 25-metį, nuvyko į šią vietą. Štai kaip šią išvyką aprašo 6 klasės mokinė Gabrielė Grinevičiūtė:
„2016-01-14 šeštokai ir penktokai vyko į Televizijos bokštą kartu su istorijos mokytoja Jurgita Derviniene bei matematikos mokytoju Andrium Guzėjum. Tą dieną oras buvo vėsus, pernakt nemažai prisnigo. Važiavome autobusu, buvo labai linksma. Atvykę į Televizijos bokštą pirmiausia atlikome užduotis. Užduotis atlikome susiskirstę į komandas – „Penktokai“ ir „Šeštokai“. Kiekviena komanda labai stengėsi ir ieškojo atsakymų net lauke.
Atlikę užduotis mes pakilome į Televizijos bokšto restoraną. Buvo pūga, tad per langus beveik nieko nesimatė. Visi valgė, kalbėjosi…
Vėliau išėjome į lauką ir uždegėme žvakių prie paminklo „Aukojimas“.
Grįžome į mokyklą autobusu labai geros nuotaikos, daug geresnės negu ryte, nes juk dabar geriau suprantame, kad esame laisvi.“

6 kl. auklėtojas Andrius Guzėjus ir istorijos mokytoja Jurgita Dervinienė