Šalčininkų šauliai dalyvavo pratybose Kalesninkų seniūnijoje

Straipsnio data 2015-12-04

Šauliai

Gruodžio 4 d. į Šalčininkų rajono Kalesninkų seniūnijoje esančią Mykolo Rudzio pagrindinę mokyklą netgi trims dienoms atvyko Lietuvos Šaulių Sąjungos Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės Šalčininkų 11-oji kuopa.

Prie šių pratybų prisijungė Paberžės būrio j.šauliai, vadovaujami Vytauto Garšvos ir Nepriklausomybės kovų šaulių kuopos j. šauliai, vadovaujami Prano Skinulio.

Pratybose taip pat sulaukta vadovų: Sauliaus Barevičiaus, Ivono Puzyno, Eimanto Žilvio , Broniaus Bagdanavičiaus, Tomo Bagdanavičiaus, Agnės Lukaševičiūtės, Vidmanto Petro Kuprevičiaus, Tomo Seliatyckio, Eduardo Vedero, Anželikos Veder, Rimo Kuklio , Arvydo Norkūno, Mariaus Arnastausko, Igorio Bartanavičiaus, instruktorių iš Krašto apsaugos savanoriu pajėgų Vilniaus Didžiosios kovos 8-osios rinktinės, seržanto Viktoro Stecho, seržanto Bronislavo Koipevičiaus.

Lietuvos Šaulių Sąjungos Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės, Šalčininkų 11-osios kuopos vadas viršila Eimantas Tamulynas organizuoja šaulių pratybas Mykolo Rudzio pagrindinėje mokykloje jau ne pirmą kartą.

Šiose pratybose iš viso dalyvauja virš 100 dalyvių. Pratybų organizatorius džiaugėsi ne tik dalyvių gausa, bet ir daug žadančiomis pratybomis.

– Gerbiamas, viršila Eimantai Tamulynai, kaip kilo mintis organizuoti tokio tipo pratybas mokyklos teritorijoje?

– Tokio tipo pratybos vyksta jau nebe pirma kartą ir ne tik šioje mokykloje, turėjom panašias pratybas ir Poškonių pagrindinėje mokykloje, Dieveniškių technologijų ir verslo mokykloje, Šalčininkų Lietuvos Tūkstanmečio gimnazijoje bei kitose mūsų rajono mokyklose.

– Kas tokio tipo pratybose, Jūsų manymu, yra svarbiausia?

– Manau, kad tokiose pratybose svarbiausia yra tai, kad jaunimas dalyvauja ir atvyksta į mūsų organizuojamas pratybas.

– Ar šiais metais sulaukėte daugiau dalyvių nei praėjusiais? Ar daug jaunuolių tokiose pratybose dalyvauja pirmą kartą?

– Šiais metais mes sulaukėme pagausėjimo iš jaunimo ir jis tikrai jaučiamas. Jaunimo, kuris dalyvauja pirmą kartą, šiuo metu tikrai daug.

– Kuo šios pratybos išsiskiria iš kitų?

– Skiriasi temomis, papildėme savo pratybas naujomis temomis: pastato šturmas, paskaita apie terorizmą pasaulyje bei „Karas 2020“, Rusijos informacinė agresija, pirmoji medicina.

– Ko palinkėsite visiems dalyviams, instruktoriams ir visai Lietuvos Šaulių Sąjungai?

– Pirmiausia norių paminėti kad mūsų Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinėje pasikeitė rinktinės vadas Majoras Mindaugas Milius, norime palinkėti naujajam vadui, sėkmės naujose pareigose. Dalyviams bei instruktoriams – neišblėstančios energijos, motyvacijos ir stiprios valios dalyvaujant Lietuvos Šaulių sąjungos veikloje.

Tik atvykę dalyviai užsiregistravo ir kibo į darbus. Visi j. šauliai ir šauliai buvo padalinti į keturis būrius. Labai pagirtina, kad pratybose buvo sulaukta ne tik visuomet dalyvaujančių šaulių, bet ir jaunuolių, kuriems tokio tipo pratybos buvo pirmosios. Jau vėliau dalyviams buvo vedama paskaita apie Nebylaus valdymo signalus, tuomet laukė dar viena labai įdomi paskaita apie ateities karą „Karas 2020“. Rusijos informacinė agresija. Nepamirštas ir dar vienas svarbus elementas – rikiuotės pradmenys. Ne tik mokymai padėjo įsilieti į kareivinių rėžimą, tuoj po paskaitų buvo sudarytas budėjimo grafikas ir paskelbta komanda „Kuopa miega“. Tokia buvo pirmoji pratybų diena.

Lietuvos Šaulių Sąjungos Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės Šalčininkų 11-osios kuopos vadas po pirmosios pratybų dienos taip pat pasidalino savo komentarais ir įžvalgomis:

– Kaip praėjo pirmoji pratybų diena?

– Atvykę pratybų dalyviai aktyviai įsitraukė į numatyta pratybų veiklą. Pirmąją pratybų diena galiu vertinti kaip labai turiningą bei įdomią jaunimui.

– Kaip manote, kas dalyviams paliko didžiausią įspūdį?

– Manyčiau, didžiausią įspūdį paliko naujos dėstomos pratybų temos. Kurios buvo vedamos kvalifikuotų instruktorių.

– Pratybose susirinko ir daug nepatyrusių šaulių, kuriems tokios pratybos pirmosios. Kaip manote, kas labiausiai skatina šiuolaikinėje visuomenėje augantį jaunuolį pasirinkti dalyvauti Lietuvos Šaulių Sąjungos veikloje ir savo laisvą laiką skirti pratybose ir mokymuose?

– Pastaraisiais metais pasaulis susidūrė su daugybe globalių iššūkių, kurie verčia jaunąją kartą prisidėti prie Lietuvos Respublikos saugumo.

Kitą rytą, pasigirdus „Kuopa kelt“, prasidėjo pasiruošimas dar vienai naujų nuotykių ir įspūdžių dienai. Antroji diena prasidėjusi nuo skanių pusryčių žadėjo dar daugiau žinių ir praktikos. Šauliai buvo labai geros nuotaikos ir džiaugėsi kai kam jau pažįstama, o kai kam dar visiškai nauja patirtimi.

Antrosios dienos mokymai buvo orientuoti į teorinių žinių pritaikymą praktikoje. Aplink mokyklos teritoriją buvo mokomasi naudotis Nebylaus valdymo signalais ir paversti juos pačia efektyviausia komunikacijos priemone vykdant įvairias užduotis. Dalyviai susipažino ir įtvirtino žinias apie tikrą kario ekipuotę, kuprinės turinį ir daiktus, kuriuos kiekvienas karys visuomet nešiojasi su savimi, kad galėtų išgyventi bet kokiomis gyvenimo sąlygomis.

Antrosios dienos įspūdžiais pasidalijo j. šaulys, kuris tokiose pratybose dalyvauja pirmą kartą:

– Visų pirma, kas paskatino tapti jaunuoju šauliu?

– Apie šią veiklą sužinojau pristatyme apie Lietuvos Šaulių sąjungą, kurį mūsų mokykloje organizavo Krašto Apsaugos Savanorių pajėgų atstovai.

– Ar nebuvo baisu atvykti į tokias pratybas ir dalyvauti jose su jau labiau patyrusiais šauliais?

– Nebuvo baisu kadangi kartu su manimi atvyko ir mano draugai.

– Ar patiko stovyklos veikla? Ar sužinojai kažką naujo ir vertingo?

– Man šios pratybos buvo pirmos ir paliko neišdildoma įspūdį. Iš arčiau susipažinau su Lietuvos Šaulių sąjungos veiklą bei įsigijau daug naujų draugų.

Kad ir kaip būtų gaila, net ir patys geriausi dalykai baigiasi, bet kiekviena pabaiga reiškia kažko pradžią, tad linkime dar daugiau tokių puikių pratybų.

Ir visai Šaulių Sąjungai palinkėsime nesustoti veikti ir toliau skatinti Lietuvos žmones, o ypač jaunimą įsitraukti į pilietišką, savanorišką veiklą ir tobulėti visiems kartu!

Saulius Barevičius, kūno kultūros mokytojas metodininkas