Motinos diena

Straipsnio data 2012-05-04

Motinos diena

2012 m. gegužės 4 d. mokykloje vyko vaikų ir jų šeimos narių darbelių paroda, skirta Motinos dienai. Po pamokų sporto salėje vyko koncertas, kurį pradėjo darželio auklėtiniai. Jie kartu su 9 klasės mokiniais atliko dainą „Aš labai myliu savo mamą“. Visiems taip pat labai patiko pradinių ir 5-7 klasių mokinių atliekamos dainos. Mamytėms ir visiems susirinkusiems koncertavo mokyklos instrumentinis vokalinis ansamblis „Kelio pradžia“ (vadovas – muzikos mokytojas), mažųjų muzikinis instrumentinis ansamblis ,,Saulutė“ (vadovė – Jelena Ankudovičienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja), šoko mokiniai, lankantys šiuolaikinių šokių būrelius (vadovas – šokių mokytojas Eimis Šeršniovas).

Vieną dainą keitė kita daina, vieną šokį – kitas šokis. Gausių plojimų ir pritarimų susilaukė visi renginyje dalyvavusieji. Koncertas visiems labai patiko.

Diana Tarasevič, 8 kl.