Jaunųjų šaulių I pakopos kurso stovykla LDK Gedimino štabo batalione

Straipsnio data 2015-04-02

Šauliai

2015 m. kovo 30 – balandžio 2 dienomis LDK Gedimino štabo batalione vyko jaunųjų šaulių I pakopos kurso stovykla. Šalia gausaus dalyvių būrio stovykloje dalyvavo ir trys Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos mokiniai. Jaunųjų šaulių mokymai susideda iš keturių pakopų, kur jiems tenka semtis žinių ir išlaikyti vis sudėtingesnius egzaminus. I pakopoje jaunieji šauliai susipažįsta su Šaulių sąjunga, jos struktūra ir uždaviniais, dalyvauja rikiuotės, negarsinių valdymo signalų ir kitose praktinėse pratybose. Kurso pabaigoje, visiems sėkmingai išlaikiusiems egzaminą, įteikiami baigimo pažymėjimai ir suteikiama motyvacija tolimesniam tobulėjimui.

Saulius Barevičius, kūno kultūros vyresnysis mokytojas