Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Šalčininkuose

Straipsnio data 2015-03-10

Šauliai

2015 m. kovo 10 dieną Šalčininkuose vyko Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Renginyje dalyvavo gausus būrys svečių. Minėjimas prasidėjo iškilminga Lietuvos trispalvės pakėlimo ceremonija, svečiai giedojo Lietuvos valstybės himną. Vėliau renginio dalyviai dalyvavo iškilmingoje eisenoje Šalčininkų gatvėmis iki bažnyčios. Eisenoje buvo ir gausus būrys jaunųjų šaulių. Jų tarpe Lietuvos trispalves nešė ir trylika Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos jaunųjų šaulių. Bažnyčioje dalyvavome šventose mišiose. Grįžę į Lietuvos tūkstantmečio gimnaziją apžiūrėjome renginiui skirtą parodą. Minėjimo pabaigoje vyko iškilmingas koncertas, skambėjo svečių kalbos ir padėkos.

Saulius Barevičius, kūno kultūros vyresnysis mokytojas