Vasario 16 d. minėjimas gimnazijoje

Straipsnio data 2015-02-13

Vasario 16-oji

Vasario 13 d. gimnazijoje vyko renginys, skirtas Vasario 16 d. paminėti.  Šia proga lietuvių k. mokytoja ekspertė Gražina Boguslauskienė, padedant kitiems mokytojams, parengė literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Balsas amžinybėje“ pagal K. Bradūno, Just. Marcinkevičiaus („Dienoraštis be datų“, „Mažvydas“, „S.Daukantas“), J. Grušo („Unija“, Reqviem bajorams“ ), E. Mieželaičio („Čia Lietuva“), Gabrielės Petkevičaitės-Bitės („Pasikalbėjimai“), A. Biliūno („Testamentas“) kūrybos motyvais. Kompozicijoje dalyvavo 1-4, IG, IIbG, IIIG, IVG kl. mokiniai. Skambėjo dainos: „Ačiū tau Tėvyne“ ir „Nupiešiu gimtinę“ (1-4kl.), „Ūdrio arija“ iš operos „Pilėnai“. Grupė „Kelio pradžia“ atliko kūrinį „Mano kraštas“.