63-iosios fizikos olimpiados II (rajoninis) etapas

Straipsnio data 2015-02-06

Gimnazijos gyvenimas

2015 m. vasario 6 d. Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoje  įvyko 63-iosios fizikos olimpiados II (rajoninis) etapas.
Į olimpiadą atvyko 50 mokinių iš rajono gimnazijų, vidurinių ir pagrindinių mokyklų. Juos pasveikino švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Božena Šarandina, gimnazijos direktorė Jūratė Adrija Šidlauskienė. Mokytojai ir mokiniai galėjo apžiūrėti fizikos pamokose naudojamas priemones, stebėti gimnazistų ir fizikos mokytojo Artūro Masevičiaus atliekamus bandymus, praktiškai juos atlikti.
Kol mokiniai klasėse sprendė olimpiados užduotis, mokytojams buvo organizuotas gerosios patirties teorinis-praktinis seminaras. Dalyviai susipažino su inovatyviomis IKT panaudojimo fizikos pamokose galimybėmis, kurias pristatė gimnazijos fizikos mokytojas Artūras Masevičius.  Kalvelių „Aušros“ gimnazijos fizikos mokytojas Alfred Kulakovski pristatė savo gerąją patirtį „Saulės elementų tyrimas bei panaudojimas pamokose“.  Po kavos pertraukėlės gimnazijos anglų kalbos vyresniosios mokytojos Dovilė Jarmolovičiūtė ir  Ineta Kvietkauskaitė pristatė naujosios kartos ugdymo ypatumų aktualijas „Z karta. Kas tai? Mūsų vaikai!”. Seminaro dalyviai atliko praktines užduotis – modeliavo pamoką bei aptarė metodus, tinkamus Z kartos mokinių ugdymui.

Tatjana Paškel,
Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui