Jaunųjų šaulių ekskursija į Druskininkų tremties ir rezistencijos muziejų

Straipsnio data 2014-10-11

Šauliai

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos moksleiviai kartu su Marijampolio Meilės Lukšienės, Jašiūnų „Aušros” gimnazijų, Kalesninkų Mykolo Rudzio vidurinės mokyklos, Poškonių pagrindinės mokyklos moksleiviais – jaunaisiais šauliais bei jų vadovais gražų spalio 11 d. šeštadienį vyko į Druskininkus – tremties ir rezistencijos muziejų.

Su šypsena ir gera nuotaika mus pasitiko muziejaus įkūrėjas ir direktorius Gintautas Kazlauskas, kuris pasiūlė ekskursiją ir supažindino su muziejaus eksponatais.

Druskininkų tremties ir rezistencijos muziejaus ekspoziciniai stendai kalba apie 1944 – 1953 m. Lietuvos pasipriešinimo sąjūdį, Dainavos apygardos partizanų kovas, moterų dalyvavimą partizaniniame judėjime. Čia yra įrengtas tremtinių skyrelis, rašytojo ir vertėjo A. Dambrausko memorialinis kambarys. Ekspozicijoje daug fotonuotraukų, daiktinių eksponatų, dokumentų, periodinės spaudos.

Klausydami Gintauto Kazlausko pasakojimų kiekvienas galėjome pažvelgti į tremtį, išklausyti ją išgyvenusių asmenų patirtį, suvokti tremties padarytą įtaką asmenybei. Šiurpius to meto įvykius atskleidžia tremties ir rezistencijos muziejus, toli nuo gimtinės išvežti tremtiniai stengėsi neprarasti savo žmogiškojo orumo, krikščioniško tikėjimo, tautinės savimonės, istorinės atminties. Visa tai kiekvieną čia apsilankiusį sukrečia iki dvasios gelmių.

Šiuo metu Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejus veikia visuomeniniais pagrindais, neturi nei vieno etatinio darbuotojo. Tačiau būtent muziejaus iniciatoriai sugalvojo bei įgyvendino pirmą Lietuvoje nuolat veikiantį turistinį maršrutą partizaninio karo tematika – „Partizanų takais“.

Tad po ekskursijos su Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejaus vadovu Gintautu Kazlausku priešakyje ir jaunaisiais šauliais traukėme į miškus – „Partizanų takais”. Vykome į Viršurodukio kaimelį, kuriame yra autentiškai atstatytos dvi slėptuvės bei į Kasčiūnus, kur partizano Juozo Jakavonio-Tigro sodyboje yra atstatyta Dainavos apygardos vadų Juozo Vitkaus-Kazimieraičio ir Adolfo Ramanausko-Vanago vadavietė. Vadavietėje buvo spausdinamas partizanų pogrindinis laikraštis „Laisvės varpas“ ir kiti įvairūs dokumentai.

Jaunieji šauliai per pasakojimą bei gyvą patyrimą galėjo suvokti ir įsivaizduoti partizanų gyvenimo bei kovos sąlygas, jų kasdienybę. Toks prasmingas, giliai suvoktas ir asmeniškai aktyvus istorinių įvykių žinojimas yra neatsiejamas nuo moksleivių brandžios istorinės atminties ugdymo. Ekskursija paskatino mus visus prisiminti netolimą praeitį, dar kartą pamąstyti apie tremtinius kovojusius už visų mūsų laisvę. Šioje išvykoje skyrėme laiko ir pramogoms, kurias moksleiviai rinkosi pagal savo pomėgius ir galimybes. Diena, praleista neformalioje aplinkoje, iš tiesų buvo turininga, įsimintina ir produktyvi.

Jaunieji šauliai liko dėkingi ekskursijos organizatoriui Šalčininkų 11-osios kuopos vadui Eimantui Tamulynui, gimnazijų vadovams už fantastišką, kupiną neišdildomų įspūdžių ir puikiai suorganizuotą ekskursiją.

Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų tremties ir rezistencijos muziejaus įkūrėjui ir direktoriui Gintautui Kazlauskui už istorines žinias, sušildytas jo vidine šiluma, jaunimo skatinimą domėtis pokario istorija, neišvykti iš Lietuvos, o savo gerais darbais ir idėjomis prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo. Ekskursija užbaigta sveikinimais, nuoširdžiomis padėkomis ir prasmingomis eilėmis.

http://krastonaujienos.lt/2014/10/jaunuju-sauliu-is-salcininku-ekskursija-i-druskininku-tremties-ir-rezistencijos-muzieju/

Saulius Barevičius, kūno kultūros vyresnysis mokytojas