Vilniaus rajono Mokyklų metodinės tarybos seminaras „Patirtinis mokymas(is)“

Straipsnio data 2014-05-07

Gimnazijos gyvenimas

2014 m. gegužės 22 d. Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoje organizuojamas Vilniaus rajono Mokyklų metodinės tarybos seminaras  „Patirtinis mokymas(is)“.
Kviečiame dalyvauti mokyklų metodinės tarybos narius, anglų kalbos, lietuvių kalbos, rusų kalbos, technologijų, informacinių technologijų, matematikos, istorijos, kūno kultūros, etikos, biologijos ir chemijos mokytojus.
Registracija elektroniniu paštu marijampolio@gmail.com iki gegužės 19 d.

Su seminaro darbotvarke galite susipažinti čia