Tarptautinei triukšmo prevencijos dienai skirta akcija

Straipsnio data 2014-03-30

Gimnazijos gyvenimas

Kovo 30 dieną visus per mokyklos slenkstį žengiančius mokinius, mokytojus bei kitus darbuotojus pasitiko 5 klasės mokiniai. Jie kiekvienam įteikė ženkliuką, kuriame pavaizduotas brūkšniu perbrauktas garsiakalbis. Šis mažas paveikslėlis turėjo priminti, kad mokykloje minima Tarptautinė triukšmo prevencijos diena. Jau prieš porą dienų ant kabinetų durų kabėjo sveikatos priežiūros specialistės Anos Kamarauskienės iškabinti plakatai, skelbiantys, kad reikia netriukšmauti, nešūkauti, tyliau kalbėti. Būtent apie tai kalbėjo ir penktokai. Pertraukų metu jie rodė skaidres visiems susidomėjusiems apie triukšmą, įvairiausių garsų įvairovę, triukšmo poveikį sveikatai. Mokiniams buvo mestas iššūkis – neištarti nei vieno žodžio ištisą pertrauką… Šnekučiams ir pliurpaliams tai tikrai sunki užduotis, tačiau ir su ja buvo susidorota.

Mokiniai, venkite triukšmingos aplinkos ir jūsų ausytės jums padėkos.