Pranešimas

Straipsnio data 2014-02-17

Gimnazijos gyvenimas

VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMU NR. 1292 „DĖL VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS VIDURINĖS MOKYKLOS VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS AKREDITACIJOS“ IR VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMU NR. T3-10 „DĖL VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS VIDURINĖS MOKYKLOS TIPO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS VIDURINĖS MOKYKLOS TIPAS PAKEISTAS IR ĮSTAIGA PAVADINTA

VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA