Projektas „Aš – bendruomenės narys“

Straipsnio data 2013-09-06

„Aš – bendruomenės narys“

Trumpas projekto aprašymas
Jau ketvirtus metus mokykloje vyksta projektas „Aš – bendruomenės narys“. Projektas pradėtas siekiant  įgyvendinti mokyklos 2010-2011 m.m. trečiąjį veiklos prioritetą „Mokyklos vaidmens Marijampolio bendruomenėje stiprinimas“. Projektu siekiama tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą ne tik mokykloje, bet ir Marijampolio bendruomenėje, o kartu ir stiprinti mokyklos ryšį su bendruomene.

Projekto tikslai:
Ugdyti mokinių pilietiškumo kompetenciją.
Bendradarbiauti su institucijomis, esančiomis Marijampolio bendruomenėje.
Padėti mokiniams ugdytis aktyvaus ir atsakingo dalyvavimo mokyklos, vietos bendruomenės ir visuomenės gyvenime gebėjimus.
Formuoti atvirą visuomenei mokyklą ir visuomenę, atvirą mokyklai.
Skatinti pilietiškos, demokratiškos ir atsakingos asmenybės formavimąsi, ugdyti atsakingą Lietuvos pilietį.

Projekto rezultatai
Ryšių su bendruomene stiprėjimas.
Lengvesnė darželinukų adaptacija pirmoje klasėje.
Aktyvus mokinių dalyvavimas mokyklos ir visos bendruomenės gyvenime.
Pilietiškumo, demokratiškumo ir atsakingumo stiprėjimas tarp mokinių.

Projekto dalyviai
9-10 klasių mokiniai ir 11 klasės aktyvas.

Projekto tęstinumas
Projektas vykdytas: 2010 – 2011 m.m. (Regina Garpuškinienė), 2011 – 2012 m.m. (Jurgita Dervinienė), 2012 – 2013 m.m. (Zita Prelgauskienė)
Projektas tęsiamas 2013 – 2014 m.m.

Projekto vadovė
Etikos vyresnioji mokytoja Zita Prelgauskienė