11-12 kl. mokinių vedamos pamokos

Straipsnio data 2013-10-07

Mokytojų diena

Įgyvendinant mokyklos  2013-2014 m. m. veiklos prioritetą „Patirtinis mokymasis“, spalio 7 d.  11-12 kl. mokiniai vedė pamokas, ugdydami bendrąsias ir dalykines kompetencijas, siedami jas su patirtiniu mokymusi.

Mes, mokyklos mokiniai, pasveikinome mokytojus su jų diena, juos nustebinome mokyklos kieme sudėlioję gyvą žodį „AČIŪ“, ir atlikę Stano dainą „Ačiū Tau!“. Po to visi – tiek mokiniai, tiek mokytojai linksmai pašoko lauko diskotekoje. Šis renginys labai pradžiugino mūsų mokytojus, nes net ir dabar girdime jų nuoširdų „Ačiū!“.

 V. Kuklytė, 5 kl. ir D. Krasauskas, 9a kl.