Projektas „Kūrybinės partnerystės“

Straipsnio data 2013-09-30

„Kūrybinės partnerystės“

Trečiaisiais projekto metais „Kūrybinėse partnerystėse“ dalyvauja daugiausia mokyklų

Viso 97 Lietuvos mokyklos 2013 – 2014 mokslo metais dalyvaus „Kūrybinių partnerysčių“ projekte. Trečiaisiais projekto įgyvendinimo metais „Kūrybinės partnerystės“ išsiplečia į tris kūrybiško mokymosi programas.
Šiais mokslo metais prie „Kūrybinių partnerysčių“ prisijungia 45 ligi šiol projekte nedalyvavusios mokyklos. 26 jų pakviestos po birželį pasibaigusios nacionalinės atrankos, dar 19 mokyklų pakviesta iš rezervinio atrankos sąrašo.
Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto“ vidurinė mokykla, Širvintų „Atžalyno“ progimnazija, Širvintų r. Gelvonų vidurinė mokykla, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija, Vilniaus „Juventos“ gimnazija, Vilniaus Centro vidurinė mokykla, Vilniaus r. Marijampolio vidurinė mokykla šiais mokslo metais startuoja „Tyrinėjančių mokyklų“ programoje 2013 -2014 m. m.

Trakų r. Lentvario M. Šimelionio gimnazija,  Vilniaus „Pelėdos“ pradinė mokykla, Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinė mokykla, Vilniaus Licėjus, Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazija, Vilniaus r. Pagirių gimnazija, Vilniaus S. Kovalevskajos vidurinė mokykla 2013 -2014 m. m. toliau gilinsis į kūrybišką mokymąsi „Pokyčių mokyklų“ programoje.

7 „Tyrinėjančių mokyklų“  ir 7 „Pokyčių mokyklų“ programose Vilniaus regione 2013 -2014 m. m. dalyvaujančias mokyklas kuruos Lietuvos edukologijos universitetas.
Pirmus metus projekte dalyvaujančios mokyklos, „Tyrinėjančių mokyklų“ programoje tyrinės savo mokymosi aplinką, ieškos, kaip mokinius sudominti ir paskatinti mokytis, bendradarbiauti, imtis atsakomybės ir iniciatyvos. Integruotos, kūrybiškos pamokos drauge su kūrėjais vyks nedidelėse moksleivių grupėse ar klasėse.
Antrus ir trečius metus tęsiančios kūrybiško mokymosi projektus mokyklos šiemet dalyvauja dviejose programose – „Pokyčių mokyklų“, kuri vienija apie šimtą moksleivių bei mokytojų ir naujojoje – „Tyrinėjančių mokyklų kubu“ (TM3) programoje, apimančioje vieną klasę ar grupę moksleivių. Abiems šioms programoms būdinga tai, kad projekto metu mokyklos pritaiko „Kūrybinių partnerysčių“ sukurtą ir įdiegtą įsivertinimo metodiką – Kūrybinės mokyklos raidos modelį bei įsteigia mokytojų klubus.
„Mokytojų klubo idėja kilo iš poreikio paskatinti mokytojus aktyviau įsitraukti į „Kūrybinių partnerysčių“ projektą, padrąsinti juos taikyti kūrybiško mokymosi metodus kasdieniame savo darbe, dalintis gerąja patirtimi su kolegomis, padėti vieni kitiems įveikti iškylančius iššūkius ir diegti atvirumo bei refleksijos kultūrą mokykloje. Tikimės, kad tokie kūrybiškų mokytojų klubai išliks ir užtikrins kūrybiško mokymosi tvarumą“, – sakė „Kūrybinių partnerysčių“ projekto Mokyklų grupės vadovė Živilė Kubilienė.
Pasak pašnekovės, naujojoje „Tyrinėjančių mokyklų kubu“ programoje šiais mokslo metais dalyvauja 15 mokyklų, o „Pokyčių mokyklų“ programoje projektinę veiklą tęsia 37 mokymosi įstaigos.
Visas 2013 – 2014 mokslo metais „Kūrybinėse partnerystėse“ dalyvaujančių mokyklų sąrašas skelbiamas projekto svetainėje internete www.kurybinespartnerystes.lt

 Apie „Kūrybines partnerystes“

„Kūrybinių partnerysčių” programa Lietuvoje įgyvendinama pirmą kartą sėkmingos to paties pavadinimo programos, veikiančios Jungtinėje Karalystėje, pagrindu. 2011–2014 metais programoje dalyvaus daugiau kaip 4000 mokinių iš 100 Lietuvos mokyklų. Projektas vykdomas Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva, iš dalies remiamas Europos socialinio fondo. Projektą „Kūrybinės partnerystės“ įgyvendina Ugdymo plėtotės centras.
www.kurybinespartnerystes.lt