„Šauniausios klasės“ ekskursija

Straipsnio data 2012-10-26

Gimnazijos gyvenimas Išvykos ir ekskursijos

Jau kelinti metai mokykloje vyksta „Šauniausios klasės konkursas“ 5-12 kl. Kiekviena klasė kiekvieną mėnesį stengiasi surinkti kuo daugiau taškų už įvairias veiklas mokykloje: klasės stendų rengimą, pasirengimą ir dalyvavimą renginiuose, olimpiadose, konkursuose, koncertuose, šventėse, mokyklos lankomumą ir kt.

Susumavus visus rezultatus mokslo metų pabaigoje, 2011-2012 m. šauniausia klase tapo 7b klasė (klasės auklėtoja R. Sakalauskienė, lietuvių k. vyresnioji mokytoja).  Prizas – „Kivedos“ pažintinė ekskursija po Vilniaus senamiestį. Jau būdami aštuntokai, 8b klasės mokiniai išvyko į ekskursiją 2012-10-25. Joje sužinojo daug įdomių ir naujų dalykų apie sostinės senamiestį.