Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus rajone“

Straipsnio data 2021-05-27

Gimnazijos gyvenimas

Sveikata apie 50 proc. priklauso nuo žmogaus gyvensenos, todėl ankstyvas sveikatos ugdymas ir sveikos gyvensenos mokymas turi didelę reikšmę vaiko ateičiai. Mūsų gimnazijos 8 ir IG klasių mokiniai dalyvavo projekte, kurio metu klausėsi paskaitų sveikos gyvensenos, sveikų įpročių, pirmosios pagalbos temomis. Projekto metu mokiniai pagilino žinias sveikos gyvensenos bei lyčių lygybės ir asmenų nediskriminavimo, priklausomybių rizikos klausimais, prisiminė kaip tinkamai suteikti pirmąją pagalbą.

Iš viso įvyko 5 paskaitos po 2 akademines valandas. Ateityje planuojama organizuoti metinį renginį. Šiame renginyje mokiniams klausimai bus rengiami iš paskaitų ciklų, taip siekiant tiek palaikyti, tiek ir pagilinti bei įtvirtinti paskaitose gautas žinias.

Projekto organizatoriai: Vilnius r. savivaldybės administracija. Projektui įgyvendinti parinkti partneriai – Vilniaus visuomenės sveikatos biuras ir VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika.

Socialinė pedagogė Renata Radivilovič