Kūrybiškumo paieškos technologijų pamokose

Straipsnio data 2021-03-08

Gimnazijos gyvenimas

Vis daugiau visuomenėje kalbama apie kūrybiškumą, jo svarbą, apie tai, kad ateityje kūrybiškų darbuotojų reikės vis daugiau. Kyla didelis poreikis ugdyti kūrybiškumo kompetenciją mūsų mokiniuose. Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ kūrybingumas įvardijamas kaip viena iš trijų pagrindinių valstybės pažangos vertybių. Kūrybiškumas suprantamas kaip būtinas kuras inovacijų varomame gyvenime. Kūrybiškumo kompetencija tai gebėjimas tyrinėti, generuoti, kurti, vertinti sau ir kitiems reikšmingas kūrybines idėjas, produktus, problemų sprendimus. Svarbiausias kūrybinis gebėjimas yra vaizduotė – gebėjimas sąmonėje atgaminti regėtus vaizdus, juos pertvarkyti, keisti ir iš jų kurti naujus vaizdinius. Kūrybiškumas atsiskleidžia pamokose, kai iš to, kas yra, bandome sukurti tai, ko dar nėra. Mokiniai technologijų pamokose mokosi atidžiau stebėti aplinką, įvertinti jausmus ir pasiremti jau turimomis žiniomis, gebėjimais atliekant užduotis. Tai yra svarbiausi kūrybiškumo šaltiniai. Mokiniai ne tik generuoja naujas idėjas, bet ir mokosi naujai pritaikyti „jau išrastą dviratį“. Salvadoras Dali yra pasakęs, kad tie, kurie nenori nieko mėgdžioti, nieko nesukuria. Sutinku su daugelio specialistų nuomone, kurie teigia, kad kūrybiškam žmogui pirmiausia reikia turėti žinių, intelektinių sugebėjimų ir tam tikrų asmeninių savybių. Tai trys svarbiausi dalykai, būdingi kūrybiškai asmenybei. Juk prieš darant rankomis, visada yra pagalvojama, t.y. dirba mūsų smegenys. Ugdant kūrybiškumą technologijų pamokose, skatinu nuolat viskuo domėtis,  kuo įvairesniais dalykais, būti aktyviais ir smalsiais, galvoti plačiau, įvairiau ir tuomet atsiveria vaikų kūrybiškumas, jie sugeba nustebinti ir save, ir mane. Kūrybiškumo kompetencija yra nesibaigianti, ji visada auga. Todėl kaupkime žinias, kurkime, domėkimės, bandykime kartu.

Nuotolinis mokymas(is) verčia į daugelį dalykų žvelgti kūrybiškai.

Kviečiu į virtualią 5, 6, 7, IIIG klasių  mokinių 2020-2021 m.m. antro trimestro technologijų darbų parodą.

                                                          Tatjana Paškel, technologijų mokytoja metodininkė