Lietuvių kalbos dienos gimnazijoje. Integruota veikla

Straipsnio data 2021-03-17

Gimnazijos gyvenimas

Kasmet nuo vasario 16-osios iki kovo 11-osios vykstančios Lietuvių kalbos dienos kviečia mokytojus ir mokinius vis kitaip pažvelgti į lietuvių kalbos pamokas, kurių pagrindinis tikslas – ugdyti meilę ir pagarbą lietuvių kalbai. Šiais metais vyko integruotos lietuvių kalbos ir literatūros ir technologijų pamokos 5 klasės mokiniams ,,Žodžių mozaika“ ir 7 klasės mokiniams ,,Knygos puslapių kalba“. 

5 klasės mokiniams lietuvių kalbos ir literatūros pamokos metu buvo pateikti vaizdingi posakiai, kurių prasmę jie turėjo paaiškinti, sugalvoti savo sakinių. Technologijos pamokų metu penktokai kūrybiškai perteikė pasirinktą vaizdingą posakį audžiant iš popieriaus juostelių, pritaikant koliažo būdą. 

7 klasės mokiniai pasiskirstę grupėmis  turėjo rasti įvairiuose informacijos šaltiniuose žinomo žmogaus mintį apie TĖVYNĘ, LAISVĘ, TAIKĄ, KALBĄ.  Šią citatą jie iliustravo ir trumpai interpretavo. Savo darbą pristatė bendraklasiams ir mokytojoms. Šios veiklos vyko lietuvių kalbos ir literatūros pamokų metu. Technologijų pamokų metu pasirinktą citatą perkėlė ant knygos puslapio ir kūrybiškai apipavidalino suteikdami jam antrąjį gyvenimą.

7 klasės mokiniams integruotos veiklos vyko ir su IT. Lietuvių kalbos ir literatūros pamokų metu mokiniai susipažino su miniatiūros žanru, skaitė ir analizavo pavyzdžius. Vėliau patys rašė miniatiūras tema TĖVYNĖ, KALBA, ŽODIS, LIETUVA, o per IT pamokas, dirbdami grupėse nuotoliniu būdu, per Jamboard sukūrė plakatus. Plakatuose panaudojo parašytus tekstukus ir savo pieštas iliustracijas. Kviečiame pasidžiaugti integruotos veiklos rezultatais. 

Nors šie metai pilni iššūkių ir mokymasis persikėlė į elektroninę erdvę, lietuvių kalbos puoselėjimui skirtos pamokos buvo spalvingos, įdomios ir išradingos.

Tatjana Paškel, technologijų mokytoja metodininkė

Rita Sakalauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Regina Garpuškinienė, IT mokytoja metodininkė