Integruoto ugdymo diena „Žiema“ gimnazijoje

Straipsnio data 2019-12-20

Gimnazijos gyvenimas

Gruodžio 20 d. gimnazijoje vyko tradicinė integruoto ugdymo diena „Žiema“, kurios metu buvo organizuotos veiklos integruotai etninės kultūros programai įgyvendinti. Integruotos dienos tikslas yra puoselėti mokinių tautinį identitetą, ugdyti asmenybę, kuri jaustų pagarbą paveldėtoms vertybėms, papročiams, gebėtų įžvelgti papročių įtaką dabartiniam gyvenimui, tobulintų ir naudotų etnokultūros žinias ir gebėjimus kūrybiškai taikydami savo šeimos ir bendruomenės gyvenime. Siekiama, kad mokiniai jaustų atsakomybę už tradicinės savo ir kitų tautų kultūros likimą, ugdytųsi doros, grožio ir ekologines nuostatas. Tuo tikslu gimnazijoje vyko 4 integruoti užsiėmimai  trimis grupėmis. Pirmoji grupė buvo sudaryta iš penktokų, šeštokų ir septintokų, antrą grupę sudarė aštuntokai, IG klasės ir IIG klasės mokiniai. Trečią grupę sudarė IIIG ir IVG klasės. Pirmos veiklos metu mokiniai turėjo valandėles su klasės vadovais, kurių metu mokiniai aptarė Kučių, šv. Kalėdų tradicijas, kilmę, valgius. Antros veiklos metu mokiniai turėjo protmūšius. Varžėsi po 6 komandas: 3 klasių berniukų ir 3 mergaičių. Trečios veiklos metu mokiniai giedojo kalėdines giesmes, tobulino savo atlikimo techniką. Ketvirtos veiklos metu mokiniai susipažino su tradiciniais karpiniais, analizavo ženklus ir kiekviena klasė savo karpiniais papuošė stilizuotus langus gimnazijos koridoriuje. Po veiklų visi mokiniai ir mokytojai, nešini kūčiukų ir mandarinų lėkštėmis, rinkosi aktų salėje. Visi susėdome prie bendro stalo, giedojome Kalėdines giesmes, skanavome kūčiukus ir mandarinus, kurie visiems, dideliems ir mažiems, „kvepia Kalėdom“. Sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorė. Visi vaišinosi pagalbos mokiniui specialistų virtu kisieliumi. Skambėjo giesmės ir linkėjimai …

Prie Kalėdinių eglučių mes visi suklaupsim
Ir prie uždegtų žvakučių karštai pasimelsim.
Pasimeldę paprašysimJėzaus gailestingo,
Kad Naujieji metai neštų meilę ir ramybę,
Kad žmogus žmogaus neskriaustų,Viens kitam padėtų,
Kad visiems užtektų visko, kad artimą mylėtų.

Su gražiausiais, šilčiausiais linkėjimais visi mokiniai išėjo į Kalėdines atostogas. Išėjo ir mūsų abiturientai, kuriems tai paskutinės bendros Kalėdos ir priešmokyklinukai, kurie skaičiuoja savo pirmus metus gimnazijoje.

                                                                           Tatjana Paškel, technologijų mokytoja