Etikos ir tikybos integruotas projektas „Pasaulio religijos“

Straipsnio data 2019-10-31

Gimnazijos gyvenimas

Spalio mėnesį IIG klasėje vyko etikos ir tikybos integruotas projektas „Pasaulio religijos“, kurio metu mokiniai, dirbdami grupėse, ieškojo informacijos apie pasirinktą religiją, analizavo, kas joms būdinga, kuo skiriasi viena nuo kitos,  kas jas vienija. Surinktą medžiagą  sudėjo į pateiktis ir lapkričio 14 d. pristatė gimnazijos aktų salėje. Projekto metu mokiniai geriau pažino kitas kultūras, žmonių kasdienio gyvenimo papročius, patobulino bendradarbiavimo,  informacijos rinkimo ir analizavimo, viešo kalbėjimo gebėjimus.

Zita Prelgauskienė, etikos mokytoja metodininkė