Silvestras Gimžauskas – lietuviško tautiškumo pragiedrulis

Straipsnio data 2019-11-15

Gimnazijos gyvenimas

Lapkričio 15 d. 12 val. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoje vyko programa „Lietuviško tautiškumo pragiedrulis: Silvestras Gimžauskas“ iš ciklo „Jie su Vilnija suaugę“, kurį surengė lietuvių kalbos mokytojos Rita Sakalauskienė ir Daiva Stakišaitienė. Renginyje, skirtame 10–12 klasių gimnazistams, dalyvavo aktorius Artūras Dubaka, bardas Gytis Ambrazevičius, literatas Juozas Žitkauskas.

Projekto vadovas, Vaikų literatūros premijos laureatas Juozas Žitkauskas, pristatydamas projektą, panagrinėjo Silvestro Gimžausko (1845–1897), spaudos draudimo laikmečio vieno svarbiausių šviesulių, kūrybą – poeziją, pamokslus. Vaižgantas poetą yra pavadinęs lietuviško tautiškumo pragiedruliu, nes savo kūryboje jis kėlė dorovines problemas, kovojo su girtuokliavimu. Dirbdamas Vilniaus krašto parapijose kunigu, Silvestras Gimžauskas buvo aktyvus švietėjas, draudžiamosios spaudos platintojas, lietuvybės puoselėtojas, etnografinės ir archeologinės medžiagos rinkėjas. Jis globojo apie 50 knygnešių ir spaudos platintojų, kūrė slaptas daraktorių mokyklas. Pagrindinis kunigo rūpestis buvo blaivaus, raštingo, šviesaus, religingo žmogaus ugdymas.

Renginio metu Silvestro Gimžausko kūrybą skaitė aktorius Artūras Dubaka, kompoziciją savo dainomis paįvairino jaunasis bardas Gytis Ambrazevičius. Aktoriaus Artūro Dobakos tarmiškai skaitomos ištraukos iš poeto kūrinių atskleidė, kad per pusantro šimto metų jo tekstai neprarado aktualumo.

Lietuvių kalbos mokytoja Daiva Stakišaitienė