Edukacinė išvyka į konferenciją

Straipsnio data 2019-11-08

Išvykos ir ekskursijos

Lapkričio 8 d. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos II–IIIG klasės mokiniai dalyvavo konferencijoje, skirtoje  Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms ir Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti. Konferencija, kurią surengė Rukainių gimnazija, integravo mokinių lietuvių kalbos ir literatūros žinias bei socialinį-pilietinį ugdymą. Literatūrologė, kritikė, eseistė Vanda Zaborskaitė teigė, kad Vaižgantas yra tapęs mylimiausiu savo meto žmogumi, pasižymėjo tolerancija. Atramine teze pranešimams konferencijos organizatoriai pasirinko rašytojo citatą „Man visi geri ir visus myliu“. Remdamosi šia citata, Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos IIG klasės mokinės Inesa Marcinkevič, Karina Bezumenko ir Emilija Kovzan parengė pranešimą „Kuo Vaižgantas yra aktualus šiandien?“, kuriame teigė: „Vaižgantas aktualus šiandien, nes jis buvo pasiaukojantis, atsidavęs tautai ir jos žmonėms. XIX a. pabaigos – XX a. pradžios rašytojas neturėjo savo asmeninio gyvenimo, jis buvo savo tautos tarnas: atsidavęs, nuolankus ir ištikimas. Kaip rašė poetas Jonas Aistis straipsnyje „Tumas ir kanarėlės“, jis daugiau kaip keturiasdešimt metų bėgiojo po Pažadėtąją žemę. Kūrėjas nuoširdžiai mylėjo savus tautiečius, juos visą gyvenimą švietė ir šildė. Jis eikvojo save, šildė, kaip šildo saulė, visą gyvenimą degė kaip saulė, nesigailėjo savęs. Vieni pasistatė namus, sukūrė šeimas, o jis nieko neturėjo. Gyvenimas be darbo tėvynės labui jam atrodė beprasmis. Sulaukęs garbaus amžiaus, jis karštai gynė savo tiesą pamoksluose, paskaitose, atvirai kritikavo visuomenės ydas. Kūrėjo manymu, svarbiausias kunigo bruožas – atvirumas. Šiandien visuomenė vis dažniau prabyla, kad tokių kunigų kaip Vaižgantas retai galima sutikti.“ Mokinės pabrėžė, kad Vaižganto aktualumas nepraranda vertės, nes jis savo kūryboje kėlė moteriškumo problemas. Rašytojo atsiminimų dalyje „Trys seserys – trys dramos“ pasakojama apie tris jo seseris, apie tris skirtingus jų likimus. Jis atskleidžia savitą požiūrį į moterį, kurio mūsų visuomenė šiandien labai stokoja. Mokinės savo pranešime reziumavo, kad šiuolaikinei mūsų visuomenei labai trūksta Vaižganto, jo teisingumo ir atsidavimo savo pašaukimui.

Lietuvių kalbos mokytoja Daiva Stakišaitienė