Projektas „Dainių dialogai Pietryčių Lietuvoje”

Straipsnio data 2019-09-18

Gimnazijos gyvenimas

Rugsėjo 18 d. 12 val. Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoje vyko projekto „Dainių dialogai Pietryčių Lietuvoje” susitikimas su jaunaisiais kūrėjais, kurį surengė lietuvių kalbos mokytojos Rita Sakalauskienė ir Daiva Stakišaitienė. Renginyje, skirtame 10–12 klasių gimnazistams, dalyvavo poetas Tomas Petrulis ir bardas Valentinas Abarius.

Projekto vadovas, Vaikų literatūros premijos laureatas Juozas Žitkauskas, pristatydamas kūrėjus, pabrėžė jų savitumą, originalumą. Poetas Tomas Petrulis, poezijos rinktinės „Triukšmo gyvatė“ autorius, padeklamavo savo eiles, kurias kritikas Andrius Jakučiūnas apibūdino kaip „kuklaus formato eilėraščius, primenančius iš kasdienybės iškirptus nedidelius paveikslėlius, kurių kiekvienas skleidžia subtilią, rutinos pilkumos neišblaškančią šviesą“. Kūrėjas prisipažino rašąs poeziją nuo mokyklos laikų. Būdamas moksleivis, 2005 metais debiutavo kultūrinėje spaudoje, „Nemuno“ savaitraštyje, o 2006 metais –  ir „Poezijos pavasario“ almanache. Tomo Petrulio eilėraščiai buvo daugybę kartų publikuoti „Nemune”, „Literatūroje ir mene”, „Šiaurės Atėnuose“, „Naujojoje Romuvoje“, „Poezijos pavasario“ almanachuose, poezijos festivalio „Vilniaus literatūrinės slinktys“ almanachuose ir kituose leidiniuose.

Sauliaus Mykolaičio premijos laureatas, bardas Valentinas Abarius padainavo žymių lietuvių poetų kūrinius. Šiemet jaunasis muzikantas pristatė savo debiutinį albumą „Aš tik noriu“, kuriame galima išgirsti įdainuotas Justino Marcinkevičiaus, Pablo Nerudos, Vainiaus Bako ir Donaldo Kajoko eiles.

Mokiniai diskutavo su kūrėjais  apie šiuolaikinę literatūrą, domėjosi, kas juos paskatino kurti, kėlė klausimus apie kūrybos prasmę ir perspektyvas.

Lietuvių kalbos mokytoja Daiva Stakišaitienė