Advento pradžia gimnazijoje

Straipsnio data 2017-12-04

Advento popietė

,,Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį’’

(Jn 1, 9)

Laikotarpis prieš Kalėdas vadinamas ADVENTU. Šis lotynų kalbos žodis reiškia atėjimą. Advento metu krikščionys tarytum išeina pasitikti ateinančio Jėzaus. Pasitikti Dievo Sūnaus, gimusio tam, kad išgelbėtų žmoniją. Keturios Advento savaitės yra tylos, susikaupimo laikas, kai turėtume apmąstyti Kalėdų šventės didybę.
Tikintieji pirmajam Advento sekmadieniui nupina vainiką ir kas savaitę uždega po vieną naują žvakę.
2017 m. gruodžio 4 d. rytą gimnazijoje prieš uždegant pirmą Advento žvakę, Parudaminio Kristaus Atsimainymo parapijos klebonas kun. Miroslav Balcevič pakvietė bendrai giesmei ir maldai. Kunigas kvietė Advento tyloje prisiminti, kas buvo prieš daugiau nei du tūkstančius metų. Kad artėja  Kūdikio Gimimo minėjimas ir kad tas Kūdikis ypatingas, nes jis Kūdikis – Dievas.
Buvo skaitomas skaitinys iš pranašo Izaijo knygos, sukalbėta Viešpaties malda, visuotinėje maldoje buvo prašoma Viešpaties Dievo malonių.
Pirmą Advento žvakę uždegė gimnazijos direktorė Jūratė Adrija Šidlauskienė.

Janina Nastaravičienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja,
mokytojo padėjėja