Literatūros vaivorykščių projekto veiklos „Tarpukario Vilniaus Baltarusių literatūra“

Straipsnio data 2017-10-03

Gimnazijos gyvenimas

Rugsėjo 28 dieną gimnazijos aktų salėje IG–IVG klasių gimnazistams vyko projekto  „Literatūros vaivorykštė“ paskaita, poezijos skaitymai, viktorina „Tarpukario Vilniaus Baltarusių literatūra“, kurios metu  literatūrologė dr. Alma Lapinskienė papasakojo apie tuo metu Lietuvoje kūrusius baltarusių poetus, jų poeziją, deklamavo originalo kalba ir verstus eilėraščius. Už viktoriną ir galimybę susipažinti su tarpukario Baltarusių literatūra dėkingi esame asociacijos „Slinktys“ pirmininkui, kultūrininkui ir literatui Juozui Žitkauskui.  Melodingi eilėraščiai apie Vilnių, laisvę, gamtą skambėjo ir iš mokinės, skaitovės  Ksenijos Milaš lūpų. Skaitymų metu klausėmės baltarusių bardų šiuolaikinių dainų pagal tų poetų eiles.  Po paskaitos vyko viktorina, teisingai atsakę į klausimus gavo prizus – kompaktines plokšteles, o gimnazijos bibliotekoje galima bus paskaityti Almos Lapinskienės knygą „Vilniaus lietuvių literatūra 1920-1940“, Literatūrinių slinkčių išleistą Jaunųjų rašytojų kūrybą 2017 m.

Lietuvių kalbos mokytoja Loreta Antonovičiūtė