TYRINĖJIMO MENAS: partnerystės kuriančioms mokykloms 2017-2018 m. m.

Straipsnio data 2017-09-01

TYRINĖJIMO MENAS

Gimnazija buvo atrinkta 2017-2018 m. m. vykdyti projektą „Tyrinėjimo menas“. Projektą „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms (2017-2018 m. m.)“ įgyvendina Britų taryba ir asociacija „Kūrybinės jungtys“, bendradarbiaudama su Ugdymo plėtotės centru. Projektas yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis.

Projekto tikslas – atskleisti, tyrinėti ir ugdyti XXI amžiaus gebėjimus bendrojo ugdymo procese.

Programa „Tyrinėjimo menas“ – „Kūrybinių partnerysčių“ programos patirtimi ir modeliu pagrįsta mokyklų ir įvairių sričių kūrėjų bendradarbiavimo programa, skirta ugdyti moksleivių XXI amžiaus gebėjimus, tokius, kaip kritinis mąstymas ir problemų sprendimas, kūrybingumą, bendravimą ir bendradarbiavimą, lyderystę ir iniciatyvumą. Tam pasitelkiamas kūrybiškas, tyrinėjimu, patirtimi ir jos refleksija, savarankiškumu pagrįstas mokymosi procesas, kuris suteikia erdvę klausti, ieškoti, abejoti, kurti, išbandyti, bendradarbiauti su kitais.

Projekto metu gimnazijoje su 8 klasės mokiniais dirbs keli gimnazijos mokytojai, kurie vienu metu integruos skirtingus mokomuosius dalykus į mokymosi procesą, kūrybos agentė Jurgita ir kūrybos praktikas Andrius. Veiks įkurtas „Mokytojų klubas“, kur tobulinti savo kvalifikaciją yra pakviesti visi gimnazijoje dirbantys mokytojai. Visą šį procesą koordinuos Tatjana Paškel, kaip administracijos atstovė ir Renata Repeikienė, kaip projekto kuruojanti mokytoja.

british-council-kurybines-jungtys-upc-logo-juosta