Integruoto ugdymo diena „Pavasario darbai”

Straipsnio data 2017-05-04

Akcija „Darom“ Gimnazijos gyvenimas

Gegužės 4 dieną pradinių klasių mokiniai dalyvavo sveikos gyvensenos pamokėlėse, viktorinoje „Mano nokykla gali“. Per pamokas buvo integruota etnokultūros  programa.

Vyresniųjų klasių mokiniai dalyvavo pamokose, kuriose buvo integruota civilinės saugos, etnokultūros,  sveikos gyvensenos integruota programa.

Po integruotų pamokų bei veiklų, mokiniai dalyvavo akcijoje „Darom. Marijampolis 2017″. Bendruomenės nariai smagiai padirbėjo, susitvarkė gimnazijos aplinką, o po talkos pasisotino kareiviška koše.