Integruota kūno kultūros ir fizikos pamoka IIIG klasėje

Straipsnio data 2017-04-25

Gimnazijos gyvenimas

2017 metų balandžio 25 dieną mūsų gimnazijoje IIIG klasės mokiniai dalyvavo integruotoje kūno kultūros ir fizikos pamokoje, kurią vedė mokytojai Saulius ir Artūras. Pamokos tema buvo „Svyravimo dėsnių taikymas kūno kultūros pamokose“. Mokiniai noriai atliko sportines užduotis, pritaikė mechaninio svyravimo fizikos žinias. Mokiniams reikėjo individualiai apskaičiuoti šuoliukų su šokdynėmis bei prisitraukimų dažnį, periodą, amplitudę, užrašyti svyravimo kryptį ir nubraižyti svyravimo grafiką. Pamoka buvo įdomi ir puikiai pavyko.

Saulius Barevičius, kūno kultūros mokytojas metodininkas