Jaunųjų šaulių stovykla „Vasario pūga 2017“ Kalesninkuose

Straipsnio data 2017-02-05

Sportas

2017 metų vasario 3-5 dienomis Kalesninkų M. Rudzio pagrindinėje mokykloje vyko Šalčininkų XI-osios kuopos jaunųjų šaulių stovykla „Vasario pūga 2017“. Stovykloje dalyvavo 100 jaunųjų šaulių iš įvairių Vilniaus ir Šalčininkų rajono jaunųjų šaulių būrelių. Mažiau pažengę jaunieji šauliai susipažino su karybos pagrindais, pažengusieji gilino jau turimas žinias ir praktiškai jas atliko miške. Šioje stovykloje dalyvavo ir 4 Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos jaunieji šauliai, kurių turimos žinios leido jiems vadovauti būriams ir atlikti įvairias užduotis. Sekanti jaunųjų šaulių stovykla planuojama kovo mėnesį, kurioje atrinksime sportiškiausius jaunuosius šaulius atstovauti Šalčininkų XI-ąją kuopą sporto žaidynėse.

Saulius Barevičius, kūno kultūros mokytojas metodininkas